گروه تخصصی
 
O مشخصات گروه برای عضویت ابتدا login کنید
 
*  مشخصات متخصص مشاهده پروفایل  
 
 
نام گروه: مجلّه هویّت
دسته بندی تخصصی: همه موارد
تعداد اعضای گروه: 36
تعداد مطالب مطرح شده: 12
آخرین بروز رسانی: دوشنبه، 21 خرداد 1397 - 16:01
توضیحات گروه: شاید بتوان گفت که بعد از وجود ذاتاً انسانی هر فرد مهم ترین مسأله برای حیات او هویّت اجتماعی اون فرده و به نوعی این هویّت منِ ثانویه ی هر فرد رو می سازه در حقیقت فرهنگ یک جامعه اساس هویت اون جامعه است و در حقیقت مثل روح بر جامعه حاکمه فرهنگ؛ جهان زيست نافيزيكي جمعي انسان است. يعني اينكه مثل اتمسفر، فضاي تنفسي و تحركي حيات است و هم چنین ساختار و ريخت بينش و منش تنيده در بستر زماني مشخص و معين كه بدل به طبيعت ثانوي و هويت محقق و مجسم جمعي طيفي از آدميان شده باشه رو فرهنگ مي گوييم. به عنوان یک تعریف جامع می‌توان فرهنگ را به «کلیت هم‌تافتة باورها، ارزشها، آرمانها، دانش‌ها، هنرها، فنون، آداب و فعالیتهای اجتماعی به عنوان بخش ذهنی فرهنگ؛ و تمدن به عنوان بخش عینی آن» تعریف کرد. بنابراین برای هر فرد شناختن این هویّت نقش اساسی در تعیین مسیر زندگی خود داره در این گروه برآنیم تا ان شاء الله به دو مقوله ی مهمّ فرهنگ و هویّت بپردازیم،امید که بتوانیم در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم
 
نام: سید مجید
نام خانوادگی: میرایی
مدرک: لیسانس
رشته تحصیلی فنی مهندسی > مهندسی شیمی
گرایش: طراحی فرایندهای صنایع نفت
رشته تخصصی: فنی مهندسی > شیمی
 
         
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)