فرصت شغلی

استخدام لیسانس حسابداری
نوع اطلاعات : فرصت شغلی
طبقه بندي : مدیریت، مالی و بازرگانی > حسابداری
منبع خبر : http://www.e-estekhdam
تاريخ خبر : 1393/08/01
 
به یک خانم حسابدار ، لیسانس در تهران نیازمندیم.

تلفن: 02122746228,02122749872
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)