مشاهده صفحه خانگی آقای مجتبی عباسی
 
http://www.irexperts.ir/cv/178295   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
تعداد همکاران و دوستان متخصص: 1055
نام:   مجتبی
نام خانوادگی:   عباسی
رشته تحصیلی:   رياضي محض
گرایش:   گراف
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه
هنر > نوازندگی
فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
تاریخ تولد:   1362/01/01
کشور:   ایران
استان/ایالت:   کرمانشاه
شهرستان:   سنقر و کلیایی
آدرس اینترنتی: http://abbasimathematics.blogfa.com  
وضعیت تاهل:   متاهل
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
آموزش و پرورش دبیر تدریس ریاضی-زبان 1380/07/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/04/06
 
تربیت معلم آذربایجان ریاضی محض گراف و ترکیبیات کارشناسی ارشد  
1385/04/06
 
تربیت معلم تهران ریاضی دبیری کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)