مشاهده صفحه خانگی آقای محمد حسن کهنسال کشکی
 
http://www.irexperts.ir/cv/179576   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
تعداد همکاران و دوستان متخصص: 8
نام:   محمد حسن
نام خانوادگی:   کهنسال کشکی
رشته تحصیلی:   انگل شناسي پزشکي
گرایش:  
مدرک تحصیلی:   دکترای تخصصی (پزشکی)
عضو بانک:   علوم پزشکی > پزشکی
علوم پزشکی > دامپزشکی
تاریخ تولد:   1364/04/31
کشور:   ایران
استان/ایالت:   آذربایجان‌ شرقی‌
شهرستان:   تبريز
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
وضعیت تاهل:   مجرد
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
- - - 1390/02/17
 
1390/02/17
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1390/11/29
 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز انگل شناسی ارشد انگل شناسی کارشناسی ارشد  
1390/11/29
 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز انگل شناسی ارشد انگل شناسی کارشناسی ارشد  
1388/06/30
 
دانشگاه تبریز کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  
1386/06/30
 
دانشگاه تبریز کاردانی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کاردانی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)