مشاهده صفحه خانگی آقای حسن باقری
 
http://www.irexperts.ir/cv/228580   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
تعداد همکاران و دوستان متخصص: 790
نام:   حسن
نام خانوادگی:   باقری
رشته تحصیلی:   زیست شناسی
گرایش:   عمومي
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه > زیست شناسی
علوم انسانی > زبان و ادبیات فارسی
علوم دینی > علوم قرآنی
تاریخ تولد:   1356/06/21
کشور:   ایران
استان/ایالت:   قم
شهرستان:   قم
آدرس اینترنتی: http://qomzist3.blogfa.com  
وضعیت تاهل:   متاهل
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
آموزش و پرورش دبير تدريس 1374/11/19
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1378/03/19
 
اراك دبيري زيست دبيري ليسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)