مشاهده صفحه خانگی آقای مصطفی نظری نسب
 
http://irexperts.ir/site/267647   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
تعداد همکاران و دوستان متخصص: 194
نام:   مصطفی
نام خانوادگی:   نظری نسب
رشته تحصیلی:   مکانیزاسیون کشاورزی
گرایش:   تحلیل سیستمی و مدلسازی
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
مدیریت، مالی و بازرگانی > مدیریت
فنی مهندسی > صنایع
کشور:   ایران
استان/ایالت:   زنجان
شهرستان:   زنجان
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)