مشاهده صفحه خانگی خانم سپیده نورالهی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
http://irexperts.ir/site/315239   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سپیده
نام خانوادگی:   نورالهی
رشته تحصیلی:   منابع طبیعی
گرایش:  
مدرک تحصیلی:   ---------------------
عضو بانک:   فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
کشور:   ایران
استان/ایالت:  
شهرستان:  
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1397/11/30
 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم جنگل جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دکتری  
1392/06/30
 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی منابع طبیعی جنگلشناسی و اکولوژی جنگل کارشناسی ارشد  
1387/12/03
 
دانشگاه لرستان مهندسی منابع طبیعی جنگلداری کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)