مشاهده صفحه خانگی آقای عباس رحمتی
 
http://www.irexperts.ir/cv/72529   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
تعداد همکاران و دوستان متخصص: 28
+ پروفایل 7 تن در انتظار تائید محتوا
نام:   عباس
نام خانوادگی:   رحمتی
رشته تحصیلی:   شيمي
گرایش:   شيمي آلي
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   علوم پایه
تاریخ تولد:   1356/06/01
کشور:   ايران
استان/ایالت:   مركزی‌
شهرستان:   ساوه
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
وضعیت تاهل:   مجرد
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
1389/01/01
 
1389/01/01
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی تدريس دروس آزمایشگاه شيمي عمومی1 -گروه فیزیک ورودی 1386 1386/07/01
 
1386/11/15
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی تدريس دروس شيمي عمومی2 -گروه زيست شناسي-جانوری 1386/07/01
 
1386/11/15
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی تدريس دروس شيمي آلي گروه زيست شناسي-میکروبیولوژی 1386/07/01
 
1386/11/15
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی تدريس دروس شيمي آلي گروه زيست شناسي 1385/07/01
 
1385/11/15
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی درس هتروسیکل دانشجویان کارشناسی ارشد درس دکتر ایوب بازگیر- استاد حل تمرین به مدت 1 ترم 1384/12/20
 
1385/03/30
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی تدريس دروس آزمایشگاه شيمي عمومی1 -گروه فیزیک ورودی 1383 1384/07/01
 
1384/01/01
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی درس سنتز دانشجویان کارشناسی ارشد درس دکتر خسرو جدیدی- استاد حل تمرین به مدت 1 ترم 1383/12/20
 
1384/03/30
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی درس سنتز دانشجویان کارشناسی ارشد درس دکتر خسرو جدیدی- استاد حل تمرین به مدت 1 ترم 1383/12/20
 
1383/03/30
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی درس سنتز در شیمی آلی- دانشجویان کارشناسی- درس دکتر خسرو جدیدی- استاد حل تمرین به مدت 1 ترم 1383/11/20
 
1384/03/30
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی درس NMR دانشجویان کارشناسی ارشد درس دکتر احمد شعبانی- استاد حل تمرین به مدت 3 ترم 1383/07/01
 
1385/08/30
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی درس شیمی آلی 1 -دانشجویان کارشناسی درس دکتر ایوب بازگیر- استاد حل تمرین به مدت 1 ترم 1383/07/01
 
1383/11/30
 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوی دوره دکتری-شیمی آلی درس شیمی فیزیک آلی دانشجویان کارشناسی ارشد درس دکتر احمد شعبانی- استاد حل تمرین به مدت 4 ترم 1382/07/01
 
1386/11/30
 
مركز تحقيقات ژنتيك و بيوتكنولورژي همكار طرح 1379 1379/05/01
 
1381/12/29
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1382/04/16
 
تربيت معلم تهران شيمي شيمي آلي فوق ليسانس  
1379/04/02
 
دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين شيمي شيمي محض لیسانس  
1377/03/12
 
شهيد بهشتي تهران شيمي آلي شيمي دکترا  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
طرح پژوهشی:سنتزرنگدانه غذایی شیکونین- دکتر کمال الدین حق بین (مجری ) عباس رحمتی (همکار طرح)- محل اجراء: مرکز تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولورژی و محیط زیست 1381/12/30
2 مقاله بين المللي در مجلات ISI -دوره کارشناسي ارشد- دانشگاه تربيت معلم تهران 1382/04/16
تز کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت معلم- استاد راهنما دکتر محمد علی بیگدلی 1382/04/16
طرح پژوهشی: سنتز یک مرحله اي 3،4-دي هيدروپيريميدين-2-(1 اچ)-اونها در مايعات يوني- عباس رحمتی (مجری).-محل اجراء: دانشگاه شهيد بهشتی تهران 1384/03/01
طرح پژوهشی:سنتز کبالت فتالوسیانین به عنوان کاتالیست فرایند مراکس-دکترناصرصفری، دکتر احمد شعبانی (مجریان طرح )، عباس رحمتی (همکار طرح)-محل اجراء: دانشگاه شهيد بهشتی تهران 1384/09/30
4 مقاله چاپ شده در دوازدهمين سمينار تخصصي شيمي آلي ايران 18-16 اسفند ماه 1384 دانشگاه جندی شاپوراهواز 1384/12/18
6 مقاله چاپ شده در سیزدهمین سمينار تخصصي شيمي آلي ايران 18-16 شهريور ماه 1385 دانشگاه بوعلی سینا همدان 1385/06/18
طرح پژوهشي:سنتز يک مرحله اي مشتقات جديد چهار حلقه هتروسيکل-(7و8H)-کينازولين اون ها در مايعات يوني-عباس رحمتي (مجري)-محل اجراء: دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1385/11/30
1. A novel isocyanide-based three-component condensation reaction: synthesis of fully substituted imino and spiroiminocyclopentenes Ahmad Shaabani, Ali Hossein Rezayan, Abbas Rahmati, and Afshin Sarvary, Tetrahedron Symposium 2007. Germany 1386/06/30
27 مقاله بين المللي در مجلات ISI -دوره دکتری- دانشگاه شهید بهشتی تهران 1386/12/30

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)