تابلو اعلانات

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/329663   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   الهه
نام خانوادگی:   ندیمی امیری
رشته تحصیلی:   مهندسی منابع طبیعی-شیلات
گرایش:   فراوری
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
علوم انسانی>اموزش و پرورش
کشور:   ایران
استان/ایالت:   مازندران‌
شهرستان:   بابل
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
* تابلو اعلانات  
 
 
1394/05/09
«به مارماهی مانی، نه این تمام و نه آن// منافقی چه‌کنی؟ مار باش یا ماهی»

کلیله و دمنه
لینکها و فایلهای مرتبط:
   
1394/05/09
«آری، برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود، قدرت و جرأت لازم است، هر ماهی مرده‌ای می‌تواند همسو با جریان آب حرکت کند.»

ساموئل اسمایلز
لینکها و فایلهای مرتبط:
   
ماهی در شعر فارسی 1394/05/09
«از آن چون ماهی‌ام بر تابه و چون ماه در نقصان// که همچون روی تو از ماه تا ماهی نمی‌دانم»
رضی‌الدین نیشابوری

«با بط می گفت ماهیی در تب و تاب// باشد که به جوی رفته باز آید آب؟// بط گفت چو من قدید گشتم تو کباب// دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب»
پندار رازی

«بدو گفت موبد که نیکو نگر// براندیش و ماهی به خشکی مبر»
فردوسی

«بر جگر آبم نماند از دلنواز// همچو ماهی مانده‌ام بر خشک باز»
عطار نیشابوری

«بر غمم گفتی صبوری کن بلی شاید کنم// هیچ‌جایی صبر اگر بی‌آب‌ماهی می‌کند»
ظهیرالدین فاریابی

«بمانده ماهی از رفتن به ناکام// تو گفتی ماهییست افتاده در دام»
فخرالدین اسعد گرگانی

«به آب و آتش گستاخ در رود‚ گویی// سمندر است در آتش‚ در آب ماهی وال»
امیر معزی

«پس کلوخ خشک در جو کی بود// ماهیی با آب، عاصی کی شود»
مولوی

«جز که تو زنده به مرده به جهان کس نفروخت// مار و افعی بخریدی بدل ماهی شیم»
ناصرخسرو

«چو پیلان به زور و چو مرغان به پر// چو ماهی به دریا چو آهو به بر»
فردوسی

«دام هر بار ماهی آوردی// ماهی این بار رفت و دام ببرد»
سعدی

«دست فگار نرسد زی نگار چین// ماهی به تابه صید مکن در شکار گیر»
سنایی

«دل ز بیم آن که بر تو باد سردی بگذرد// روز و شب چونان که ماهی را براندازی ز آب»
انوری

«دلش بی ویس با فرمان شاهی// به سختی بود چون بی‌آب‌ماهی»
فخرالدین اسعد گرگانی

«ز آب خُرد، ماهی خُرد خیزد// نهنگ آن به که با دریا ستیزد»
سعدی

«زماهیی که در او خار نیست این گله چیست// بلی ز ماهی پرخار دیده‌اند ضرر»
مسعود سعد سلمان

«شورش من چو ماهی تابه// زین دو مار نهنگ‌سان برخاست»
خاقانی

«شهنشاهش به بالین زار و گریان// بسان ماهیی بر تاوه بریان»
فخرالدین اسعد گرگانی

«عاشق چو برون فتاد از عشق بسوخت// یا در آب است یا در آتش ماهی»
واعظ قزوینی

«عقل اول راند بر عقل دوم// ماهی از سر گنده گردد، نی زدم»
مولوی

«گر حرز مدح او را بر خط بحر خوانند// ماهی بی‌زبان را بخشد زبان قاری»
سیف اسفرنگ

«گیرد از امن در حوالی تو// مرغ و ماهی چو در حرم احرام»
انوری ابیوردی

«ماهی تو به دیدار و منم از غم تو زار// چون ماهی در خشک و چو در ماهی ذوالنون»
امیر معزی

«مبر آبم اگر گشتم چو ماهی صید این دریا// که صد چون من به دام آرد کسی کو می‌کشد شستم»
خواجوی کرمانی

«مرغ دل چون واقف اسرار گشت// می‌تپد از شوق چون ماهی زشست»
عطار نیشابوری

«معروف شده مخالف تو// همچون ماهی به بی‌زبانی»
سیف اسفرنگ

«می‌تپم چون ماهی و دانی چرا// زآن‌که در دریا به شست افتاده‌ام»
عطار نیشابوری

«نیست پروا تلخ‌کامان ‌را ز تلخی‌های عشق// آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است»
صائب تبریزی

«هفت اندام ماهی از سیم است// هفت عضو صدف ز سنگ چراست»
خاقانی

«یکی را همی تاج شاهی دهد// یکی را به دریا به ماهی دهد»
فردوسی
لینکها و فایلهای مرتبط:
   
ماهی وضرب‌المثل ... 1394/05/09
«از آب گل‌آلود ماهی گرفتن.»

«اگر می‌خواهی ماهی فراوانی بگیری، به دریا برو.» ضرب‌المثل ایتالیایی

«بهتر گیرند صید ز آب گل‌آلود.»

«در حوضی که ماهی نیست، قورباغه سپهسالار است.»

«سر ماهی بودن بهتر از دم گاو بودن است.» ضرب‌المثل ایتالیایی

«مثل ماهی از آب بیرون‌افتاده.»

«ماهی از سر می‌گندد»

«ماهی بزرگ ماهی کوچک را می‌خورد.»

«ماهی را در آب مفروش.»

«ماهی را نمی‌خواهی دمش را بگیر.»

«ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است.»

«ماهی‚ ماهی را خورَد، ماهی‌خوار هردو را.»

«ماهی و ماست! عزرائیل می‌گوید باز تقصیر ماست؟»

«مثل ماهی بر خشکی.»

«مثل ماهی بر تابه.»

«مثل ماهی بی‌آب.»

«مثل ماهی در شست.»
لینکها و فایلهای مرتبط:
   
1394/05/05
از مرگ نترسید!

از این بترسید که تا وقتی زنده هستید چیزی در درونتان بمیرد به نام :

"انسانیت"!!!!
لینکها و فایلهای مرتبط:
   
   

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)