تالار پرسش و پاسخ
     
 
کلمه کلیدی:  
 
     
 
* مشخصات متخصص مدیریت، مالی و بازرگانی>مدیریت اجرایی
 
 
? ? ? ?
وب سایت
0 امتیاز
? ? ? ?
وب سایت
0 امتیاز
? ? ? ?
وب سایت
0 امتیاز
? ? ? ?
وب سایت
0 امتیاز
? ? ? ?
وب سایت
0 امتیاز
 
     
 
* مشخصات متخصص HyperLink HyperLink
 
 


مدیریت اجرایی
 
تعداد سوالات: 102
تعداد پاسخها: 2937
تعداد بازدیدها: 11231
    
عنوان سوال تعداد پاسخها تعداد بازدید آخرین بروز رسانی مطرح کننده
سرمایه گذاری
1 126 00:21 - 97/06/21 (چ)   رقیه دوست صفت
استقرار مدل شایستگی منابع انسانی iso34000
1 253 12:15 - 97/04/27 (چ)   حکمت ا اینانلو شاه وردلی
مدیریت
0 134 15:13 - 97/02/21 (ج)   حمید مهری
رهبری
0 82 15:13 - 97/02/21 (ج)   حمید مهری
ترجمه تخصصی لغات بازاریابی
8 367 14:29 - 97/02/18 (س)   سپیده صالحی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-24 Hyland Yost انتظارات خود را تشریح نمایید
0 60 19:26 - 97/02/17 (د)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-25 Hyland Yost سلب اعتماد نکنید
0 108 18:23 - 97/02/17 (د)   محسن یعقوبی
رشته مديريت تكنولوژي
1 255 14:29 - 97/02/17 (د)   سجاد پروانه
آیا افراد درون‌گرا مدیران بهتری هستند؟
5 547 14:29 - 97/02/17 (د)   ناهیده اسدی
کلید تحول در مدیریت1-32 مدیریت و مشتریان
0 114 19:23 - 97/02/16 (ی)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-33 مدیریت کارکنان و مشارکت
0 69 18:22 - 97/02/16 (ی)   محسن یعقوبی
تفاوت‌های مدیریت زمان جنگ با شرایط کنونی و ارائه‌ی چند راهکار
1 305 14:29 - 97/02/16 (ی)   رضوان هادیپور
کلید تحول در مدیریت1-34 مدیریت کارکنان و مشارکت
0 71 14:29 - 97/02/15 (ش)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-21 Hyland Yost مهربانی دارایی هر سازمانی محسوب می شود
0 71 17:51 - 97/02/14 (ج)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-26 Hyland Yost اولویت بندی در کار ها
0 88 14:29 - 97/02/14 (ج)   محسن یعقوبی
مدیریت اجرایی
7 509 14:29 - 97/02/14 (ج)   الهام نوروزی
کلید تحول در مدیریت1-30 مدیریت و مشتریان
0 53 17:49 - 97/02/13 (پ)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-29 مدیریت و آموزش
0 110 17:46 - 97/02/13 (پ)   محسن یعقوبی
تیم و گروه کاری
7 333 14:29 - 97/02/13 (پ)   عطاالله ساعدموچشی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-23 Hyland Yost موقعیت های مختلف شیوه های رهبری متفاوت می طلبد
0 101 20:21 - 97/02/12 (چ)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-20 Hyland Yost پیام آوران را نکشید
0 104 17:37 - 97/02/12 (چ)   محسن یعقوبی
مدیریت اجرایی
7 442 14:29 - 97/02/12 (چ)   ستاره مهدوی
پایان نامه
3 374 14:29 - 97/02/12 (چ)   عماد ضیایی
برنامه ریزی
9 399 14:29 - 97/02/12 (چ)   Mostafa Bahrami
کلید تحول در مدیریت1-31 مدیریت و مشتریان
0 60 20:19 - 97/02/11 (س)   محسن یعقوبی
بازار و بازاریابی
15 503 14:29 - 97/02/11 (س)   خدیجه قلی زاده
Mba
1 130 11:05 - 97/02/11 (س)   sanaz naderi
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-22 Hyland Yost تضاد جنبه های مثبت هم دارد
0 53 18:14 - 97/02/10 (د)   محسن یعقوبی
راهنمايى کنيد
12 412 14:29 - 97/02/10 (د)   hamed jafari
کلید تحول در مدیریت1-31 مدیریت و مشتریان
0 82 18:12 - 97/02/09 (ی)   محسن یعقوبی
آیا در خصوص تاثیر تبلیغات بر ایجاد ارزش مارک تجاری مقاله ای دارید
3 341 14:29 - 97/02/09 (ی)   ذکیه فتحی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-19 Hyland Yost هنر کار کردن با افراد - ایجاد ارتباط
0 63 20:25 - 97/02/08 (ش)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-28 مدیریت و آموزش
0 59 20:23 - 97/02/07 (ج)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-26 مدیریت کیفیت جامع
0 70 09:18 - 97/02/04 (س)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-27 مدیریت کیفیت جامع
1 117 17:48 - 97/02/03 (د)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-18 Hyland Yost گزینش بهترین منابع انسانی
0 84 17:37 - 97/02/02 (ی)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-17 Hyland Yost بهبود منابع انسانی با ارائه فرصت به آنان
0 89 09:09 - 97/02/01 (ش)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-24 مدیریت کیفیت جامع
0 71 17:27 - 97/01/31 (ج)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-16 Hyland Yost سازمان ها بدون منابع انسانی هیچ چیز نیستند .
0 108 09:05 - 97/01/29 (چ)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-13 Hyland Yost کارکنان ممتاز را از دست ندهید
0 66 06:48 - 97/01/27 (د)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-25 مدیریت کیفیت جامع
0 101 19:36 - 97/01/26 (ی)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-23 مدیریت کیفیت جامع
0 102 06:47 - 97/01/26 (ی)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-13 Hyland Yost کارکنان را در مسایل اقتصادی ,شرکت دهید
0 94 09:14 - 97/01/24 (ج)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-15 Hyland Yost ارزشیابی و بررسی عملکرد
0 85 17:29 - 97/01/22 (چ)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-22 مدیریت کیفیت جامع
0 96 22:10 - 97/01/16 (پ)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-21 مدیریت کیفیت جامع
0 79 22:06 - 97/01/15 (چ)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-12 Hyland Yost آموزش و بهسازی منابع انسانی
0 95 22:04 - 97/01/14 (س)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-11 Hyland Yost قدر کارکنانتان رابدانید
0 98 22:03 - 97/01/13 (د)   محسن یعقوبی
کلید تحول در مدیریت1-19 مدیریت کیفیت جامع
0 31 05:11 - 97/01/11 (ش)   محسن یعقوبی
اندیشه های موثر در مدیریت (بیش از 60 تجربه واقعی از عملکردمدیران ) نوشته 1-10Hyland Yost وقت شناس باشید
0 60 20:01 - 97/01/10 (ج)   محسن یعقوبی

 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)