پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: برنامه پنهان
شرح پرسش: با سلام
آیا شما به عنوان معلم و یا مدرس با برنامه پنهان آشنایی دارید؟
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: همه موارد زمان ثبت سوال: چهارشنبه، 02 مرداد 1392 - 13:23:33 تعداد بازدید: 438 تعداد پاسخ: 8
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

شهناز مالکی
س، 17/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
مفهوم و تعريف برنامه درسي پنهان

· فيليپ جكسون[3] (در سال 1960 واژه برنامه درسي پنهان را رسماً وارد ادبيات برنامه‌ريزي درسي كرد (قورچيان، 1373 ص 48) ژيرو[4] (1983) نظريه‌پرداز مشهور برنامه درسي پنهان در مقدمه كتاب خود تحت عنوان كتاب برنامه درسي پنهان و تربيتاخلاقي شكل‌گيري اصطلاح علمي برنامه درسي پنهان را همزمان با انتشار كتاب فيليپ جكسون تحت عنوان «زندگي در كلاس درس در سال 1968 مي‌داند، تاكنون صاحبنظران و انديشمندان حوزه مطالعات برنامه درسي، تعاريف مختلفي از برنامه درسي پنهان ارائه داده‌اند. در اينجا برخي از اين تعاريف اشاره مي‌شود:

· آيزنر (1994) برنامه درسي پنهان را اجمالاً به مجموعه‌اي از يادگيريها در نظام آموزشي مي‌داند كه در بستر فرهنگ حاكم بر محيط آموزشي و بدون آگاهي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان براي دانشجويان حاصل مي‌شود.

· رابي آيسبورك (2000) برنامه درسي پنهان را چنين تعريف كرده است، «برنامه درسي پنهان متشكل از پيامهاي ضمني جو اجتماعي مراكز آموزشي است كه نوشته نشده است ولي توسط همه احساس مي‌شود. برنامه درسي پنهان بدنة دانشي است كه دانشجويان را به سهولت از طريق بودن هر روزه در محيط دانشگاه، هضم مي‌كند (سعيدي رضواني، 1380 ص 28).

· بلوم[5] (1981) برنامه درسي را شامل برنامه درسي آشكار و پنهان مي‌داند به اعتقاد او برنامه درسي آشكار، شامل مقاصد، اهداف و قوانين و مقررات مكتوب دانشگاه و مراكز آموزش عالي است. در مقابل برنامه درسي پنهان را غيرمدون و تعريف نشده مي‌داند. او مي‌گويد برنامه درسي پنهان در نظام آموزشي در زندگي روزمره و تعامل در محيطهاي يادگيري شكل مي‌گيرد. از نظر بلوم برنامه درسي، هم فرايند است و هم نتيجه، هم پنهان است و هم آشكار، هم ذاتي است و هم رفتاري.

· برگمن گوستن (1987) در مورد مفهوم برنامه درسي پنهان آنچه كه به طور ضمني در اصول و سازماندهي نظام آموزش عالي (مثلاً نظم و ترتيب در كلاس و وضعيت گروهي) و در الگوي ارتباط و تعامل در مراكز آموزشي (مثلاً تكرار دروس، شنيدن، گوش دادن، اطاعت و ...) وجود دارد، شامل مي‌شود. از اين رو،‌ وي معتقد است كه بهتر است پديده برنامه درسي پنهان را آموزشي ضمن يا غير صريح بناميم، زيرا واژه برنامه درسي پنهان شامل همه آموزشهايي است كه وراي نتايج يادگيري رسمي واقع مي‌شود (سعيدي، 1380).

· ملكي (1376) برنامه درسي پنهان را چنين تعريف كرده است: «عوامل ديگري كه جزء برنامه درسي رسمي نيست و از ديد و مشاهدة برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران برنامه‌ريزي درسي آموزش عالي پنهان است و در فكر و عواطف و رفتار دانشجويان اثر مي‌كند و در اغلب موارد مؤثرتر از برنامه درسي پيش‌بيني شده عمل مي‌نمايند. قوانين و مقررات دانشگاه، جو دانشگاه، رابطه و تعامل اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از اهم اين عوامل هستند. از تأثير اينها تفكر، نگرشها و گرايشهايي در دانشجويان شكل مي‌گيرند كه در ادبيات برنامه درسي، اين تأثيرات را برنامه درسي پنهان تلقي مي نمايند.

· قورچيان (1373) برنامه درسي پنهان را شامل تدريس ضمني، غيررسمي و غيرملموس نظام ارزشها، هنجارها، طرز تلقي‌ها و جنبه‌هاي غير ملموس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي است كه متأثير از كل نظام تربيتي و بافت كل جامعه است.

براساس تعاريف فوق مي‌توان اين استنباط را كرد كه همه تعاريف از نظر مفهومي به طور مستقيم يا ؟؟ مفهوم برنامه درسي پنهان را در مقابل مفهوم برنامه درسي رسمي يا آشكار قرار داده‌اند. همچنين برنامه‌هاي درسي پنهان را يادگيري چيزهايي غير از اهداف رسمي و صريح نظام آموزشي مي‌دانند كه براي دانشجويان در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي حاصل مي‌شود. همچنين يورتلي (1993) مفاهيم برنامه درسي پنهان را براساس مطالعات انجام شده را در چهار دسته تقسيم‌بندي مي‌كند.

1. برنامه درسي پنهان به عنوان انتظارات غيررسمي يا پيامهاي غيرصريح اما مورد انتظار

2. برنامه درسي پنهان به عنوان پيامها يا نتايج قصد شدة يادگيري

3. برنامه درسي پنهان به عنوان پيامهاي غيرصريح ناشي از ساختار آموزشي

4. برنامه درسي پنهان به عنوان آنچه كه دانشجو خلق مي‌كند.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

شهناز مالکی
ج، 13/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
تاثیر برنامه ی درسیØ پنهان بر تجربه های یادگیری شاگردان
تاثیر برنامه ی درسی پنهان ، همانند برنامه ی درسی رسمی از نوع ایجابی است. برنامه ی درسی پنهان از
یادگیری هایی حکایت می کند که دانش آموزان به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی ، تجربه می کنند. تجربه های یادگیری که بدین وسیله حاصل می شود و عمدتا در قالب مجموعه ای از انتظارها و ارزش ها تبلور می یابد و کمتر معطوف به حوزه ی دانستنی ها یا شناخت مربوط است.
ارزش گذاری ترجیحی برای مواد و موضوع های درسی گوناگون ، به دلیل جایگاهی که این مواد در برنامه ی هفتگی مدارس اشغال می کنند ، به منزله ی یکی از مثال های یادگیری ناشی از برنامه ی درسی پنهان مدارس معرفی شده است. برای مثال این که دانش آموزان ، مواد درسی یی مانند هنر و تربیت بدنی را دارای ارزش و مرتبه ی درجه دوم یا فاقد اهمیت در مقایسه با مواد و موضوع هایی مانند ریاضی و علوم تجربی ارزیابی کنند.
ناسازگاری و انزوا طلبی اجتماعی دامش آموزان ، بی علاقه بودن ، انعطاف ناپذیری و محروم شدن از تجارب متعدد ، وابستگی فکری به معلم و مدرسه ، کاهش عزت نفس و تکیه بیش از حد بر ارزشیابی های مدرسه ، پذیرش اقتدار برنامه های درسی رسمی و آسیب دیدن تجارب معلمان و شان اجتماعی دانش آموزان ، الگو گیری از سایر دوستان کارکنان آموزشی مدرسه در نحوه یپوشش ظاهری ، رفتار مناسب با سایر دوستان ، کنترل پرخاشگری ، حضور به موقع در کلاس ، اظهار علاقه نشان دادن به مواد درسی ، اطاعت از خواسته های معلم ونظم در انجام دادن تکالیف برای کسب موفقیت بیشتر ، بی میلی به همکاری ، کاهش تلاش ، توانایی ، اعتماد به نفس و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ، تقویت روحیه ی رقابت فردی به جای همکاری و مشارکت در سایه ی نظام ارزشیابی ، اطاعت و انقیاد ، از خودبیگانگی و نگرش منفی نسبت به مدرسه به منزله ی مهم ترین مولفه های برنامه ی درسی پنهان شناخته شده اند که بیشتر تحت تاثیر جو مدرسه شکل می گیرند
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

شهناز مالکی
چ، 11/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
برنامه ی درسی پنهان بعد غیرقابل پیش بینی یادگیری است. طراحی آموزشی بدون توجه به این بعد غفلت از بخش مهم عواملی است که در یاد گیری دانش آموز تاثیر فراوان دارند. معلمان به طور معمول در طراحی آموزشی به عوامل آشکار موثر در تدریس توجه می کنند و از عوامل پنهان غافل می مانند. لازم است عوامل اساسی موثر در شکل گیری برنامه ی پنهان شناسایی و آشکار شوند و تا حدودی در طراحی و اجرای تحت ضابطه و کنترل درآیند. یکی از عواملی که در کم کردن فاصله بین برنامه ی درس رسمی و پنهان تاثیر دارد مشارکت دانش آموزان در جریان آموزش است. در صورت مشارکت آنان در طراحی و اجرای تدریس ، فعالیت های یادگیری را با اهمیت تلقی خواهند کرد و با علاقه و آگاهی برای یادگیری و نایل شدن به هدف های آموزشی تلاش خواهند نمود. عامل دیگر ، آگاهی برنامه ریزان و معلمان از عوامل غیر آشکاری است که در آموزش موثر است. برای مثال وقتی معلم دانست که نوع برخورد او در ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان و آثار ارزشیابی موثر است ، سعی می کند رفتار خود را به منظور تقویت ارزش ها و گرایش های مطلوب تنظیم نماید. یا وقتی که متوجه شد طرز تلقی های او درباره ی
رابطه ی معلم و دانش آموز در کلاس درس و نقش یادگیری دانش آموز (منفعل یا فعال بودن) در شکل گیری طرز تلقی های دانش آموزان اثر دارد سعی می کند روابط آموزشی داخل کلاس را به صورت مفید و ثمربخش سازمان دهد.
بنابراین معلم باید عوامل موثر در برنامه ی درسی پنهان را شناسایی کند و با در نظر گرفتن آن ها در طراحی و اجرای آموزش منطقی تر عمل نماید.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

شهناز مالکی
د، 09/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام

مواردی از برنامه درسی پنهاد در آموزش پرورش را برای دوستان گذاشتم امیدوارم مفید واقع شده باشد
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهرداد رییسی
ی، 08/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
با توجه به توضیحات خانم مالکی و مطالعه ای که در رابطه با برنامه پنهان خواهیم کرد متوجه خواهیم شد که برنامه پنهان اثراتی قابل توجه در طی جریان آموزش دارد و گهگاه شاید اثرات آن از برنامه رسمی بیشتر باشد!
پس از دوستان عزیز تقاضا میشود در رابطه با ابعاد مختلف این موضوع در زمینه شغلی خود وحتی در ارتباط با فرزندان خود توجه داشته باشیم!
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهرداد رییسی
ج، 06/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: شهناز مالکی (1392/40/25 - 00:40):
سلام

مواردی از برنامه درسی پنهاد در آموزش پرورش را برای دوستان گذاشتم امیدوارم مفید واقع شده باشد

باتوجه به
عذر میخوام
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

شهناز مالکی
ش، 31/01/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام
رشته تحصیلی من آموزش بهداشت هست و تقریبا 10سالی میشه ه در آموزش پرورش مشغول تدریس هستم با سیتم کاری آموز پرورش وبرنامه هاش آشنای دارم
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهرداد رییسی
ش، 31/01/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: شهناز مالکی (1392/40/25 - 00:40):
سلام

مواردی از برنامه درسی پنهاد در آموزش پرورش را برای دوستان گذاشتم امیدوارم مفید واقع شده باشد

باسلام خانم مالکی مطالب کامل وجامعی رو ارائه فرمودید!
با توجه له رشته تحصیلی تون اطلاعات خوبی دارید!
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)