پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: آهنگ گیلکی
شرح پرسش: از چه آهنگ گیلکی خوشتان می آید؟
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: همه موارد زمان ثبت سوال: چهارشنبه، 08 آبان 1392 - 11:14:40 تعداد بازدید: 5379 تعداد پاسخ: 13
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
4
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
د، 16/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
بوشو بوشو (فرامرز محجوب)

بوشو بوشو تره نخوام / بوشو بوشو تره نخوام / سياهي تره نخوام / سياهي تره نخوام / بلايي تره نخوام / سياه سوخته تره نخوام / پدر سوخته تره نخوام / آن حرفانا بنا كنار / آن حرفانا بنا كنار / آن حرفانا بنا كنار / آن حرفانا بنا كنار / سياهي بلايي / هتل آبشار بمويي / آخ بمويي خوش بمويي / آخ بمويي خوش بمويي / تره نخوام تره نخوام تره نخوام / آي سياه كر / تره نخوام تره نخوام تره نخوام / آي سياه كر
هسه خوايي؟آها آها / خاطر خواهي؟آها آها / هسه خوايي؟آها آها / خاطر خواهي؟آها آها / تره نخوام تره نخوام تره نخوام / آي سياه كر
تره نخوام تره نخوام تره نخوام / آي سياه كر / سيا خاله تو تي اون لبان بزه بي / مي امره گپ نزه بي / سيا خاله تو تي اون لبان بزه بي
مي امره گپ نزه بي / سه روز سه شب تو بركت گاز بزه بي / مي امره گپ نزه بی / سه روز سه شب تو بركت گاز بزه بي / مي امره گپ نزه بی / بيميرم بيميرم بيميرم / بيميرم بيميرم بيميرم / مو تي او سرخه جولانه گاز بيگيرم بيگيرم / مو تي او خاله سر لب ره بيميرم بيميرم
مي جا نه كه حاج خا نومه / لبه لبه دوچكا نومه / مي جا نه كه حاج خا نومه / لبه لبه دوچكا نومه / مو كه خياط نيم / مو كه خياط نيم / بودوزم تي رختا / آي عضب لاكوي / مو كه نجار نيم / مو كه نجار نيم / چكنم تي تختا / آي عضب لاكوي / مو كه كفاش نيم / مو كه كفاش نيم
بودوزم تي كفشا / آي عضب لاكوي / تي بلا مي سر عضب لاكوي / خانه ره سر عضب لاكوي / راه رامسر عضب لاكوي / تي برد نه سر عضب لاكوي / مي بلا به تي سر عضب لاكوي / مي جانه كه حاج خانومه / لبه لبه دوچكا نومه

http://ira n1390.com
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
د، 09/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
کپور لجن خوس شعر و آهنگ : حسن خوشدل تنظیم : روح انگیز میرزایی

کوپور لجن خوس مرداب / خو سرَ بیرون بَوَرده از آب / بیا وقتّ تی آقایی فَرسه
بیا تی نام به عالم فَرسه / پیر مردِ مالان ؛ حرف زنه افسوس خوره
گریه کونه ؛ خون خوره / گویه ای برار جان قدیمان / پیله گورخانه کپور قیمت
اونه قد و قامت / به صد تا یک شی صد تا صد نار صد تا صد شی
اما الان دهتا هیزار تومان فدی ناز کونه آی آه کِشه / کپور آقا کپوره / می دیل جی غصه پوره


https://fr -fr.facebook.com/Gilemard.Gilez an
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
4
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
ی، 08/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
بنفشه گول خواننده: ناصر مسعودی

خدایا ! دختر رشتی قشنگه / سفیده،سرخه، سبزه، رنگ به رنگه / ولی با ان همه حُسن خداداد
دلی در سینه داره مثل سنگه / بنفشه گول بیرون بامو / به یاد باورد تی عهدَ
بگوفتی که وقت بهار / آیَم تی ور با خنده / گول باران سبزان سر قاصد بوبو بنفشه
فصل بهار بامو ،بیا ،می دیل بوبوسته زنده / از یاد ببوردی تو مگر قولو قرارَ
دِ ناز نوکُن،بیا می ور،وقت بهارَ / دنیا به جا نمانه / غیر از وفا چی مانه؟
چوم نرگسَ دوخانه / دیم سرخ گولَ مانه / دارم تره دِ غم نارَم
می نازنین نازدانه

http://www .blog.iabbas.ir/
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
چ، 04/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
آها بوگو
آخ مي جانه ي ياري دگوده بو قباي گالشي / امره به جور بنه بو زحمت بكشي ( آها بگو ) / مي چل چرانه (2 ) / امشو شمي خونه ور شيريني خورانه / ده گوته منم ؛ شو خوته منم / آفتابه او سنگينه جور گيته منم / چندي مو پوس وا بكنم اي پرتغاله / چندي نگه وا بكنم بلندي براره / بلندي برار دگوده بو مي دل كاره / امروز نشاس وا بكنيم فردا دوباره / مي چيني كاساي (2) / قربان بشوم لاكوي تي چار برا ساي / می چینی قوری ای ای می چینی قوری ای ای / تازه یارم هگیته بوم تی چشم کوری / دِ گوته منِّم شو خوته منِّم آفتابه سنگینه جور گیته منِّم
http://www .minayeashegh.blogfa.com
http://bia 2iran.takbb.com
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
6
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
چ، 04/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
متن آهنگ رعنا
رعنا تی تومان گِله کِشه ،رعنا / تی غصه آخر مَره کوشه ،رعنا / دیل دَبَسی کُردآجانه،رعنا / حنا بَنَی تی دَستانه،رعنا / آی رو سیا ،رعنا !برگرد بیا رعنای / رعنای می شِی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا / آخه پارسال بوشوی امسال نِمَی ،رعنا / تی بوشو راه واش دَر بِمَی، رعنا
تی لِنگانِ خاش در بِمَی ،رعنا / آی رو سیا ،رعنا !برگرد بیا رعنای / رعنای می شِی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا / امسالِ سالِ چاییه ،رعنا
تی پِِر ،مِه داییه ،رعنا / جان من بوگو، مرگ من بگو رعنا / رعنای گُله رعنای! گل سنبله رعنای / رعنای بوشو تا لنگرود رعنای، / خیاط بِدِی هیشکی نُدوت ،رعنای / خیاط وَچَی تَر کُت بُدوت ،رعنا
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
س، 03/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
عشق خواننده: مسعود درویش

مگه به عاشق ابی اما غمه دوست نداری / مگه به تی زخمره تو مرهمه دوست نداری / مگه به عاشق ابی تی دیل تی پشت نزنه
عشق از راه فرسه تی قلبه از جا نکنه / عشق باران منه مثل بهاران منه / گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه
عشق باران منه مثل بهاران منه / گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه / وقتی که عاشق ابی تی دیل بهار تنگبه
سبزه زار سبزه ره ، دریا کنار تنگبه / وقتی که عاشق ابی دوست داری چوم براهی ره / هرگز از یاد نبری لحظه آشنایی ره
عشق باران منه مثل بهاران منه / گاهی داغ و سینه سوزگاهی زمستان منه / عشق باران منه مثل بهاران منه
گاهی داغ و سینه سوزگاهی زمستان منه / عشق هم مرهمه هم تی زخم ناجور اکونه / گاهی سو دهه تی چشمه گاهی هم کور اکونه
عشقه دست کم نگیر عاشق امره راه بیا / اگه تی دیل کوچیکه عاشق نئی کوتاه بیا / عشق باران منه مثل بهاران منه
گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه / عشق باران منه مثل بهاران منه / گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه

http://gta lk.ir/
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
http://gtalk.ir
- - -
     
 
2
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
ی، 01/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
پشمک

کوچه، بازار گردم، دریا کنار گردم
کوچه، بازار گردم، دریا کنار گردم
وقتی آواز خوانم حسنک مار داد زنیه پشمکیه
بابا کیه کیه، پشمکیه
وقتی فریاد زنم حاجی گول مار داد زنیه پشمکیه
بابا کیه کیه ، پشمکیه
وقتی هفتیری کشم، کوچی جاقلان ازازیلان داد زنیدا الکیه
بابا کیه کیه ، پشمکیه
رشت جومه بازار، جومه جومه بازار
پهلوی شنبه بازار، شنبه شنبه بازار
خمام یکشنبه بازار، یکشنبه بازار
خلاصه همه جا فریاد زنم پشمک فروشم
آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم
آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم

http://aba ys.blogfa.com
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
http://abaysclub.persiangig.com
- - -
     
 
4
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
ش، 31/01/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سیاه چومِه ترانه : علی اِسمی خواننده: سعید تحویلداری

سیاه چومِه سیاه چومِه / تی قشنگی والا جایی حرف نره / چیشا گفتن چیشا گفتن / وقتی از خلق نیگاه تعریف باره / سیاه چومه سیا چومه
شبه دوست دارم که تی چومه مانه / تا دینه گل تی او دیمه / فکونه هی خوره تند تند جومبانه / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / تی جولان گل توده سرخیه گیلاسه داره / تی چومان برق زنه ورزو سوی الماسه داره / آخ تی او خنده خنده ره غش کنم / تره غش کنم / دلا تی واسی منت کش کنم / تره غش کنم / آخ تی او خنده خنده ره غش کنم
تره غش کنم / دلا تی واسی منت کش کنم / تره غش کنم / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / مرا سر نودوا نن گناه داره / عاشق هر کی ببه خوره خدا داره / هسکی من تی عاشقم تو مره خوایی / سیاه چوم چرا مره هی ز تی را نی / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه / بلا می سرتی او شرمه حیایه دوست دارم / بلا می سر تی او نازه اداییه دوست دارم / نوازن جوش اگه دینی که خوشگل زیاده / دانی که همیشه تنها تی ایتای دوست دارم / بلا می سر ، بلا می سر بلا می سر / نوازن شا نه تی مویه که می دست تی شا نیه / نوازن بخانه شون تا بگیرم تی شانیه / وقتی دوست دارم تی او سرخه لبه ماچی بدم / نواگفتن الکی ان ری چقدر دیوا نیه / بلا می سر بلا می سر بلا می سر

http://gil an20.com
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

elham khorsand
س، 26/02/96 - 12:16
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
بنفشه گول
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
س، 10/12/95 - 08:35
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ديلتنگي‌ اثر استاد مسعودی

تنگه‌ مي‌ديل‌ ، تنگه‌ مي‌ديل‌ ، تنگه‌ مي‌گيلان‌ رِ‌

اُو نازنين‌ كوچكي‌ يَه‌ جا بَنَم‌

اون‌ همه‌ خاطراتَ‌ تنها بَنَم

كوي‌ و كمندانَ‌ بَنَم‌ پوشت‌ سر‌

بهشت‌ گيلانَ‌ بَنَم‌ پوشت‌ سر‌

مي‌اَمرَ‌ گم‌ ؛ تي‌ اسبَ‌ كي‌ زين‌ بوكود ؟‌

كي‌ تَرَ‌ نفرين‌ بوكود ؟‌

تنگه‌ مي‌ديل‌ ، تنگه‌ مي‌ديل‌ ، تنگه‌ مي‌گيلان‌ رِ‌

غربت‌ جَ‌- بي‌ خودي‌- هَي‌ اَن‌ در و اون‌ در زنم‌

چاره‌ چيه‌ ؟ دَم‌ به‌ دَم‌ ، غصّه‌ جَ‌ پرپر زنم‌

خيلي‌ زماته‌ ، هَتو حسرت‌ كشم‌

روزانَ‌ تقويمِ‌ دورون‌ خط‌ كشم‌

خدا دانِه‌ هه‌ روزَ‌انَ‌ واگردم‌

هنوز‌ هنوزم‌ ، ايتَا گيله‌ مردم‌

تنگه‌ مي‌ديل‌ ، تنگه‌ مي‌ديل‌ ، تنگه‌ مي‌گيلان‌ رِ‌

http://mor dab.abkenar.mahtarin.com/
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
س، 10/12/95 - 08:33
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ترانۀ میرزا - با صدای پوررضا

ترانۀ "میرزا "مربوط به یکی از روستاهای شرق گیلان است. ماجرا این بود که روزگاری در روستای "منظور" یک شکارچی خوش خلق و محبوب مردم با سیمای زیبا و دوست داشتنی زندگی می کرد. اسمش "رضا" بود. رضا وقتی شکار میرفت با خورجین پر برمی گشت. او بسیار ماهر بود. در راه روستا، جوانان بویژه، دختران ده کمین می کردند و ضمن ستایش از او، سهمی از شکار را طلب می کردند. بدین ترتیب رضا هرچه شکار میکرد باین و آن میداد و بخاطر همین هم در میدان ده با هلهله و شادی مردم و ترنم ترانه های ستایش آمیز روبرو می شد.
معمولاً شکارچی ها تنها به شکار نمی روند، از این رو یک شکارچی دیگر نیز در کنار رضا بود که با او شکار میرفت. او برخلاف رضا، آدم بسیار بدخلق و پرمدعائی بود و "میرزا" نام داشت. میرزا از این که با رضا میرفت اما دست خالی برمیگشت ناراحت بود و وقتی ستایش مردم را از رضا و استقبال آنان را نسبت به او میدید بر میزان حسادتش افزوده می شد تا این که بالاخره نقشۀ شومی کشید تا او را از میان بردارد. باین شکل که در یک روز شکار از رضا فاصله گرفت و در پشت سر او حرکت کرد. وقتی زمان و شرایط و موقعیت محل شکار را مناسب اجرای نقشۀ شوم خود دید دست بکار شد و از پشت چند تیر به رضا شلیک کرد و آنوقت لباس رضا را پوشید و «داره» (= داس مخصوص دروی برنج) ای را بر شانۀ خود آویخت و تبری را به ریسمان دور کمر خود بست و آنوقت با تفنگ و خورجین رضا راهی روستا شد.
لباس رضا در تن او گشاد و میرزا را آنطور که بود صدچندان مسخره تر و منفورتر ساخت. وقتی به موازات خانه های روستائی رسید و از کمرکش کوچه ها گذشت بانتظار تحسین مردم چشم به این سو و آن سو دوخت اما مردم که با دیدن قیافۀ مسخرۀ او و لباس رضا که به تنش نمی آمد و از پشت خون آلود بود از خنده روده بر شده بودند در دم برایش دم گرفتند :


دستان گول ریحانای رضا جان ،
رضا در کوهانای رضا جان ،
امشب می مهمانای رضا جان
پیرهنِ رضا ، در تنِ میرزا ، رضا در کوهانای رضا جان

دستان گول ریحانای رضا جان ،
رضا در کوهانای رضا جان ...

میرزا تو نوشو شکار نداری دیله شیرا ،
بیخود دونوکون رختِ رضا یا تا نگیره ،
بد جا تو فاکشی تی آغوزه
غسال بشوره تی پوشته غوزه

میرزا بوشو هیچی نزا ، میرزا کولا گرزه بزا
تفنگ به دوش داره بدس ، تو اُره تومون قوزه فزا

آمشته مشته میرزا رَدَدَدَ
دوز ببرده تی ورزه رَدَدَدَ
چره ندهی تی قرضا ؟ رَدَدَدَ

مار وکی ، میلوم وکی ،
شال وکی ، لونُه وکی
زمین و آسمان بیشی ،
مردم تی امرا دارن ،
مردم تی امرا دارن

http://www .varesh-sport.com/
http://bis heh.com/
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مسعود رمضان نژاد
ج، 22/11/95 - 09:58
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ای روز بوشوم کونوس کله

ای روز بوشوم کونوس کله * کونوس بیچم ای پرپره
ای دانه می داهن دکته * می داهن آب جکته
ایلاهی تی ماری بیمیره * می دیل قراری بیگیره
اَما طارامسریمی * جی موشک و انبریمی
برار خوب داریمه * هچین بیرون ناریمه
اگر بیرون باریمه * ده تا عروس گیریمه
جینگلاکا جینگلی،جینگلاکا جینگلی
بوشوم دوعا خون خانه * تا تره دوعا بوکونه
دوعای سرتا پا بیده * اوشان ره بلا بیده
سگ بیگیته می پرپرا * لگد بزم سگ موتیرا
می برا نیشته دوکونی * سیاه کاکولی واشانه
سورخ و سیفید،جوونی * آهو آهوزار مونی
می گولعذار مونی * خانم بزرگه یار اونه
ای گول مخمل فرنگ * صد گل مخمل فرنگ

http://arg roup.persianblog.ir/
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

رزرو 263032
د، 01/09/95 - 23:17
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
باسلام- بنفشه گول و امی گیلان....
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)