پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: تعبیر خواب
شرح پرسش: سلام دوستان به تعبیر خواب چقدر معتقدید؟ ایا میشه به اون به دید علمی نگاه کرد و اینکه چقد از خوابای خودتون تا حالا تعبیر شده
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: همه موارد زمان ثبت سوال: یکشنبه، 10 آذر 1392 - 14:42:38 تعداد بازدید: 812 تعداد پاسخ: 24
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
2
امتیاز پاسخ
[imgExp]

راضیه ذبیحی
چ، 18/02/98 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
یک سری اشتباهات در مورد تعریف خواب و رویا وجود داره که من سعی می کنم توضیحات مختصری رو در مورد اون ارائه کنم.
هر چیزی که ما در هنگامی که خواب هستیم می بینیم خواب نیست. بعضی از اون ها آگاهی هایی هستند که همه دارند.
ثواب : یعنی ما هنگامی که خوابیم چیزی رو می بینیم که پاداش کردار روزانه ماست.
جواب : یعنی ما هنگامی که خواب هستیم چیزی رو می بینیم که پاسخ سوالی است که ما روزها به دنبال اون هستیم.
عواب : یعنی ما هنگامی که خوابیم چیزی رو می بینیم که ترس از کارهای روزانه ماست. که بهش کابوس هم گفته میشه.
نواب : یعنی ما هنگامی که خوابیم چیزی رو می بینیم که بهمون می آموزه تا آینده بهتری داشته باشیم یا به کسی کمک کنیم.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
5
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
چ، 18/02/98 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
اگر در شب شانزدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره شانزدهم نحل است وآیه شانزدهم وعلامات وبالنجم هم یهتدون از معنی این آیه اینچنین مستفاد می شود که خواب بیننده را حالتی غیر حالت اول که داشت روی دهد واز جانب شخص بزرگ وخوبی به عظمت رسد درهرزمینه ای.
********************* **********
اگر در شب هفدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره هفدهم بنی اسرائیل (الاسراء) است وآیه هفدهم وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح و... از معنی آیه چنان مفهوم می شود که امریکه موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد وباعث حزن واندوه او باشد ظاهر شود بطوریکه عاقبت آن به خیر باشد .خیرات وصدقه دهد که رفع بلا کند.
******************** **********
اگر در شب هجدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره هجدهم کهف است وآیه هجدهم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود و... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف خواب بیننده در آید یا ماه قبل از آن، خیری غلط به او رسیده ودر آخر ظاهر شود که از خیر غلط بوده .(چیزی که به اشتباه نصیب خواب بیننده شده باشد)
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
3
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
چ، 18/02/98 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
رسول خدا علیه السلام :

خواب بر سه قسم است:
1 قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی
2 وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند
3 خوابهای آشفته ومختلف
********

امام صادق علیه السلام می فرماید

خواب بر سه قسم است:
1 خواب محکم
2 خواب متشابه
3 احلام واضغاث واین خواب را چهار گروه از مردم می بینند

۱کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد
۲مستان
۳ کسانی که طعام غلیظ خورده باشند
۴ کودکان نابالغ
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
5
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
د، 16/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
اگر در شب نوزدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره نوزدهم مریم است وآیه نوزدهم قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا از معنی آیه چنان مستفاد می شود که رسولی از جاتب بزرگی در نزد خواب بیننده آید وخبرهای دلپسند وخاطر خواه به او برسد.
******************* ************
اگر در شب بیستم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیستم طه است وآیه بیستم فالقیها فاذا هی حیه تسعی از معنی این آیه می توان اینگونه استفاده کرد که حجت وبرهان قوی مثل عصای موسی(ع) وید بیضاء در تحت تصرف خواب بیننده درآید .این موضوع بدین مفهوم است که شخص خواب بیننده می تواند واقعه ای که برایش اتفاق افتاده را با موضوع فوق قیاس کند نه اینکه ید بیضاء ویا عصای موسی در اختیارش قرار گیرد.
******************* ************
اگر در شب بیست ویکم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست ویکم انبیاء است وآیه بیست ویکم ام اتخذوا الهه من الارض هم ینشرون از معنی آیه اینگونه برداشت می شود که کسی که با خواب بیننده در خشم بود خشمش برطرف شود .(خواب بیننده باید مانند مطلب فوق موضوع خود را مقایسه کند)
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
4
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
ی، 15/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
(( چگونه خوابهای خوب ببینیم ؟ ))


1- روی به قبله و روی دل به قبله
2- خواندن بسم الله الرحمن الرحیم
3- خواندن آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه کهف (قل انما ...)
4- خواندن آیه مبارکه 285 از سوره مبارکه بقره (آمن الرسول...)
5- خواندن تسبیح حضرت زهرا (س)
6- خواندن «آیه الکرسی»
7- خواندن سوره مبارکه قل هو الله احد به مقدار سه یا یازده مرتبه
8- خواندن آیه مبارکه 147 از سوره مبارکه نساء (یفعل الله...) سه مرتبه
9- خواندن آیه مبارکه 18 از سوره مبارکه آل عمران (شهد الله...)
10- ذکر استغفار
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
4
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
ی، 15/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
اگر در شب بیست ودوم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست ودوم حج است وآیه بیست ودوم کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و... از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را قضیه ای روی دهد که موجب ملال خاطر او باشد وهر چند سعی کند از آن خلاص نشود. خواب بیننده دچار (حزن ،اندوه،گرفتاری،ناراحتی) می شود که هرچقدر تلاش کند نمی تواند از آن خلاص شود.
******************** ***********
اگر در شب بیست وسوم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وسوم مومنون است وآیه بیست وسوم ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را خیر وخوبی از جانب بزرگی برسد که او باور نکند یا نصیحتی به کسی کند وآن کس باور نکند.
******************* ****************
اگر در شب بیست وچهارم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وچهارم نور است وآیه بیست وچهارم یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم و... از معنی این آیه این چنین می توان بهره برد که بین خواب بیننده وشخصی دعوایی یا خصومتی پیش می آید که خواب بیننده بر وی غلبه می کند وحجتش برآن شخص غالب می گردد
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
5
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
پ، 12/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
اگر در شب بیست وپنجم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وپنجم فرقان است وآیه بیست وپنجم ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزیلا از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده مصیبتی عظیم وامری ناخوش وخصومت وگفتگوی نا شایسته ببیند.
****************** ****************
اگر در شب بیست وششم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وششم شعرا است وآیه بیست وششم قال ربکم ورب ابائکم الاولین از معنی آیه اینچنین مستفاد می شود که شخص بسیار خوب ومعقولی در مقام نصیحت وموعظه آن شخص درآید تا خواب بیننده به جواب سوالش برسد وشاد شود.
******************** *************
اگر در شب بیست وهفتم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وهفتم نمل است وآیه بیست وهفتم قال سننظراصدقت ام کنت من الکاذبین از معنی آیه چنان مستفاد می شود که جاسوس ،خبری به این کس رساند واین کس در صدد تفحص این خبر برآید، که راست شود.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
5
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
چ، 11/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
اگر در شب بیست وهشتم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وهشتم قصص است وآیه بیست وهشتم قال ذلک بینی وبینک ابما الاجلین... از معنی آیه چنان استفاده می شود که مهمی پیش خواب بیننده آید که آنشخص مخیر باشد در اقدام آن وتدبیر را حکمی نباشد هر چند کلام بیشتر کند وسعی نماید قبول نیفتد.
****************** **************
اگر در شب بیست ونهم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست ونهم عنکبوت است وآیه بیست ونهم قال رب انصرنی علی القوم المفسدین از معنی آیه چنان مفهوم می شود که خواب بیننده مامور شود به اصلاح جمعی اگر با ایشان جنگ کند ظفر یابد وهمه احوالات او شاید نیک شود.
******************** ********
اگر در شب سی ام ماه خواب دیده باشد :

سوره سی ام روم است وآیه سی ام فاقم وجهک للدین حنیفا... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را امری پیش آید و جماعتی خواهند که او را از این امر بازگردانند ،بنا براین او سخن ایشان را گوش نکند وسخن گوش نکردن او صواب (صحیح) باشد.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2
امتیاز پاسخ
[imgExp]

راضیه ذبیحی
د، 09/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
علم معانی یکی از بزرگترین علوم است.
علم تعبیر احادیث شاخه ای از علم تاویل است مرحله ای پائین تر از علم معانی که در زبان عامه به آن تعبیر خواب هم می گویند.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
4
امتیاز پاسخ
[imgExp]

راضیه ذبیحی
د، 09/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام جناب مهندس
بسیار ممنون از پاسخ های جامع شما در این زمینه
فقط اینکه در میان این همه روایات بسیار باید به کدامیک که اثربخشتر است بسنده نمود؟
و اینکه تعبیر خواب بر چه اساسی است؟ آیا تعبیرش بر اساس تکرار مکرارت است یا اینکه جنبه علمی دارد؟
چون الان دانشمندان معتقد به متافیزیک بودن خواب ها دارند
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
4
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
د، 09/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
((( حضرت امام صادق (ع) : )))

خواب دیدن اول ماه، باطل است.
دوم وسوم ماه، برعکس است.
چهارم وپنجم ماه، به تاخیر افتد.
ششم وهفتم وهشتم ونهم ماه، آنچه را ببیند راست است.
دهم ویازدهم ودوازدهم ماه، به تاخیر افتد.
سیزدهم وچهاردهم وپانزدهم ماه، نه خیر با شد و نه شر.
شانزدهم وهفدهم ماه، به تاخیر افتد.
هجدهم ونوزدهم ماه، درست است.
بیستم وبیست ویکم ماه، دروغ است.
بیست ودوم وبیست وسوم ماه، فرح وشادی باشد.
بیست وچهارم وبیست وپنجم و بیست وششم وبیست وهفتم ماه، بر عکس است.
بیست وهشتم ماه، درست است.
بیست ونهم وسی ام ماه، راست است.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2
امتیاز پاسخ
[imgExp]

سیده مهدیه طوسی
ش، 07/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مصطفی مهندس (1392/17/16 - 15:17):
چند نکنه درباره خواب :

1 - وقتی خروپف می کنید، نمی توانید خواب ببینید.

2 - کودکان نوپا تا وقتی به سن ۳ سالگی برسند درباره ی خودشان خواب نمی بینند و عموماً در همان سن تا ۷ یا ۸ سالگی شان کابوسهای بیشتری نسبت به بزرگسالان می بینند.

3 - اگر شما را به طور ناگهانی از خوابی کوتاه بیدار کنند، رویاهای واضح تری را نسبت به وقتی که تمام شب را خوابیده اید به یاد می آورید.


اقای مهندس خدا کنه همه تو عمل هم این موارد رو عمل کنند :)))))
مخصوصا شماره 1 رو :)))
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
3
امتیاز پاسخ
[imgExp]

راضیه ذبیحی
ج، 06/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
خواب چیست؟
خواب به چیزهایی گفته می شود که ما در حالت بیداری نمی توانیم آن را تجربه کنیم و ماهیت غیر مادی دارد.اما در کل چهار مورد ذکر شده در بالا هم می تواند در خواب ترکیب شود. مثلاً خوابی را ببینیم که آموزنده هم باشد.


رویا چیست؟
رویا چیزی هست که ما در هنگام بیداری می بینیم و دیگران قادر به دیدن اون نیستند. رویا با وهم و خیال فرق می کند. رویا خارج از کنترل انسان هست و یک دفعه برای انسان واقع میشود. رویا همیشه اتفاقی خوب و خوشایند است. پس دیدن جن جزو رویا محسوب نمی شود.
رویاها معمولا پیام آور هستند. یا صرفاً یک تجربه خوشایند معنوی هستند که حالت (بصری) دیداری و بیداری دارند.

الهام چیست؟
الهام نوعی از پیام های معنوی است که انسان در حالت بیداری درک می کند. اما نه چیزی می بیند و نه چیزی می شنود. اگر چیزی شنید به آن گفته میشود القا ، که معمولا شیاطین در القا نقش دارند.
نشانه الهام این هست که شخص در خود احساس لرزش شدید و لطیفی می کند. و حجم مطالب درک شده توسط شخص غیر قابل توصیف است.
نشانه القا این است که شخص در خود احساس ترس دارد و مطالب بصورت دستور وار به او دیکته میشود.

وحی چیست ؟
نوعی القا الهی است که شخص به همراه شنیدن پیام ها و دستورات حداقل نشانه ای ظاهری هم می بیند که دیگران ممکن است بینند یا نبینند. مثل نور یا تصویری خاص.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
5
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
ج، 06/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
(( خواب و سور های قرانی ))

اگر در شب اول ماه خواب دیده باشد :

سوره اول قرآن فاتحه الکتاب است وآیه اول بسم الله الرحمن الرحیم است این آیه اشاره دارد بر کسی که در شب اول ماه واقعه ای دیده باشد و از معنی آن چنین استفاده می شود که مکتوبی یا حکمی از بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او شود وبنا بر قول جمعی که آیه اول را الحمد لله الرب العالمین می دانند، از معنی آن چنین استفاده می شود که یک نعمتی که قبل از آن نبوده، به او برسد وآن کس شکران نعمت را بگوید.
****************** ******
اگر در شب دوم ماه خواب دیده باشد :

سوره دوم بقره است .بنا بر اختلاف مفسرین از معنی این حروف (الم) وبه قولی آیه دوم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین می باشد واز آن چنین مستفاد می شود که خواب بیننده بر امری مطلع شود که در خاطر نگذشته باشد (چیزی که فکرش را هم نکرده باشد) واز ذلک الکتاب چنین استنباط می شود که حکم نا مکتوبی به او برسد که سبب خوشحالی ومنزلت او شود.
******************** ***
اگر در شب سوم ماه خواب دیده باشد :

سوره سوم ال عمران است وآیه سوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا... می باشد و از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که سه چیز، متعاقب سه آیه، دلالت به رسیدن این سه چیز دارد.(به آیه رجوع شود)
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
5
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مصطفی مهندس
پ، 05/02/98 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
چند نکنه درباره خواب :

1 - وقتی خروپف می کنید، نمی توانید خواب ببینید.

2 - کودکان نوپا تا وقتی به سن ۳ سالگی برسند درباره ی خودشان خواب نمی بینند و عموماً در همان سن تا ۷ یا ۸ سالگی شان کابوسهای بیشتری نسبت به بزرگسالان می بینند.

3 - اگر شما را به طور ناگهانی از خوابی کوتاه بیدار کنند، رویاهای واضح تری را نسبت به وقتی که تمام شب را خوابیده اید به یاد می آورید.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)