پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: سيستم نامگذاری جهانی فسیل ها
شرح پرسش: سيستم نامگذاري كه استفاده جهاني دارد؛ سيستم نامگذاري دو اسمي است كه از زمان «لينه» معمول شده است.بدين معني كه هر موجود به وسيله دو واژه لاتين مشخص مي‌شود. واژه اول نام جنس و واژه دوم نام گونه است. نام گونه هميشه با حروف كوچك نوشته مي‌شود.

حرف اول نام جنس هميشه با حرف درشت لاتين نوشته مي‌شود و مشترك بين تمام گونه‌هاي يك جنس است به عبارت ديگر جنس، واحدي اختياري است مركب از تعدادي گونه كه داراي ويژگي‌هاي مشابهي هستند و دقيقا به يكديگر مرتبط مي‌باشند.

واژه دوم مشخص كننده گونه است و با حرف كوچك لاتين آغاز مي‌گردد.

مثال:

1928
D,orbigny
bulloides
Globigerina

تاريخ‌ توصيف
نام كاشف
نام گونه
نام جنس


معمولا در كتب چاپي، اسم جنس و گونه را با حروف ايتاليك از ساير حروف متمايز نموده‌اند. هنگام نوشتن جنس و گونه بايستي هميشه با كشيدن خطي در زير اين دو واژه آنها را مشخص نمود.

گاهي وجود تقسيماتي كوچكتر از گونه نيز ضروري به نظر مي‌رسد كه به آن زيرگونه گفته ميشود. در موقع ذكر اسم كامل اين جانوران، معمولا زيرگونه بعد از ذكر گونه نوشته مي‌شود

رده بندي موجودات :

موجودات زنده و فسيل بي‌اندازه متنوع و متفاوت هستند. لذا براي مقايسه و مطالعه صحيح آنها رده‌بندي امري ضروري است. از زمان ارسطو موجودات زنده را به دو سلسله «جانوري» و «گياهي» تقسيم كرده‌اند. «ارنست هكل» بيش از يك قرن پيش، سلسله سومي به نام «پروتيستا» به اين طبقه‌بندي افزود. سلسه مذكور موجودات زنده‌اي را در برمي‌گرفت كه تعاريف جانور يا گياه درباره آنها كاملا قابل انطباق نبود. بعدها عده‌اي از زيست‌شناسان سلسله «مونرا» را به تقسيم‌بندي افزودند كه باكتري‌ها و جلبك‌هاي سبز _آبي را شامل مي‌شود. سرانجام در سال 1969 سلسله «قارچ‌ها» نيز به اين تقسيم‌بندي افزوده گرديد.

مبناي رده‌بندي، دو اصل تركيب و تجزيه شباهت‌ها و اختلافات مي‌باشد. در اين روش، موجودات هريك از گروههاي بزرگتر به دسته‌هاي كوچكتر تقسيم شده و بالاخره به يك موجود(فرد) منفرد خاتمه مي‌پذيرد. مبناي چنين رده‌بندي، تشخيص و نامگذاري هر موجودي است كه مشخصا با تمام گروه‌هاي ديگر اختلاف دارد.

شمار موجودات اعم از زنده و فسيل به ميليونها مي‌رسند. لذا با ارتباط دادن صحيح و جمع كردن گونه‌هاي مشابه طبقه بزرگتري به نام جنس تشكيل مي شود. جنسهاي نزديك به هم، يك خانواده (Family) را به وجود مي‌آورند و خانواده‌هاي مشابه، يك راسته(Order) را؛ چندين راسته يك رده(Class) و بالاخره رده‌ها يك شاخه(Phyllum) را تشكيل مي‌دهند. مثل شاخه مهره‌داران، اسفنج‌ها، مرجان‌ها و غيره. چندين شاخه كه داراي صفات مشتركي باشند، سلسله(Kingdom) را مي‌سازند.

در مواردي كه طبقه‌بندي اضافي، ضروري باشد ممكن است پيشوندهايي نظير زير(Sub) يا رو(Super) را به تقسيمات فوق افزود. مثلا موجودات در نهايت به دو روسلسله پروكاريوت(Procaryot) و يوكاريوت(Eucaryot) تقسيم مي‌گردند.

مشخصات Taxonomicيا طبقه‌بندي انسان به شرح زير مي‌باشد:

روسلسله: يوكاريوت Eucaryota

سلسله: جانوران Animal

شاخه: كورداتا Chordata

زيرشاخه: مهره‌داران Vertebrata

رده: پستانداران Mammalia

راسته: پريماتها Primates

خانواده: هومينيده Hominidae

جنس: هومو Homo

گونه: ساپينس Sapiensنام هر خانواده از يكي از جنس‌هاي شاخص مربوط به آن انتخاب مي‌گردد و پسوندهاي idea در سلسله‌ جانوري و پسوندaceae در سلسله گياهي نشانه خانواده است.

پسوندهاي aceae،ina،ida نشانه راسته در سلسله جانوري است و پسوند ala نشانه راسته در سلسله گياهي است.پسوندهاي dea و ata نشانه رده در سلسله جانوري است و پسوند ida نشانه رده در سلسله گياهي است. پسوندهاي da ، ata و ca نشانه شاخه در سلسله جانوري است و پسوند phytaنشانه شاخه در سلسله گياهي است.

گونه ( Species) :

گونه كوچكترين واحد طبقه‌بندي موجودات است كه به طور متداول استفاده مي‌شود و به گروهي از موجودات نزديك به هم اطلاق مي‌شود كه در عين حال كه وجود خارجي دارد با همديگر رابطه ژنتيكي و ساختماني هم داشته و پس ار توليدمثل بتوانند صفات خود را به نسل‌هاي بعدي منتقل نمايند.به بيان ديگر گونه، عبارت از توالي و تسلسل گروه‌هايي از جمعيت‌هاي طبيعي است كه افراد آن بالفعل يا بالقوه، قادر به توليدمثل با هم بوده و از نظر زاد و ولد در شرايط امروزي از تمام گروه‌هاي مشابه جدا مي‌باشند يعني قابليت توليدمثل با آ
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: http://stratigraphiccolumn.loxblog.com
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: علوم پایه > زمین شناسی زمان ثبت سوال: شنبه، 06 تیر 1394 - 12:20:37 تعداد بازدید: 75 تعداد پاسخ: 0
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 

 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)