پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: دستگاه اب شیرین کن و ابیاری هوشمند
شرح پرسش: با عرض سلام و ادب خدمت مهندسین اب:
میشه لطفا در مورد دستگاه اب شیرین کن و انواع سیستم ابرسانی توضیحاتی بدید.
اینجانب در قسمت جنوبی تهران مقدار زمین قابل توجهی دارم که فقط یونجه جو بلال پسته کشت میشه چجوری میتونم مقدار Ecاب رو phرو کاهش داد؟ مخصوصا برای اجرای گلخانه .موفق و موید باشید
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی زمان ثبت سوال: پنجشنبه، 09 مهر 1394 - 03:44:13 تعداد بازدید: 61 تعداد پاسخ: 2
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

هاجر قبادی نیا
س، 29/12/96 - 10:39
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
برای حل مشکل شوری آب دو راهکار زیر پیشنهاد می شود:
الف:كاربرد رسوبزداي الكترونيكي درسيستم هاي آبياري تحت فشارجهت جلوگيري ازايجاد رسوب درنازلها وقطره چكانها —-----
ب:استفاده ازپكيج مغناطيسي جهت رفع قطعي مشكل شوري آب دركشاورزي REDUCE EC -
—----------------------------- ------------------------------- ----------
رسوبزداي الكترونيكي بابرخورداري ازتكنولوژي ميكروپروسسور سيگنالهاي دائمادرحال تغيير ايجاد مي كند.اين دستگاه تعدادي آنتن داردكه به صورت سيم پيچ به دورلوله آب پيچانده مي شودوامواج الكترومغناطيس ايجاد شده راتوسط آنتن هابه سيال داخل لوله انتقال مي دهند. امواج مذكور متغيير بازمان بوده كه يك ميدان الكتريكي القايي درآب داخل لوله بوجود مي آورد.تحت تاثيراين ميدان نمكهاي محلول كه به صورت يون درآب هستندبه شكل تجمع ذرات مولكولي معلق وبه اندازه ميكروني درمي آيند.اين تجمع ذرات هسته تشكيل دهنده بلورخنثي كربنات كلسيم به شكل رسوب معلق درآب مي شودكه به صورت رسوب نرم ته نشين شده(كه قابل جداشدن ازآب توسط صافي مي باشد) وياهمراه جريان آب دفع مي گردد. درنتيجه ديگركربنات كلسيم روي جدارداخلي لوله وتجهيزات رسوب سخت تشكيل نمي دهد.باكاهش املاح محلول درآب (كنده شدن يونهاي چسبيده به مولكول آب) حلاليت آب افزايش مي يابدچون مولكولهايي كه درگيرفرايندحلاليت يونهاي فوق الذكربوده اندآزادمي شودند.اين افزايش حلاليت موجب كاهش كشش سطحي وافزايش خاصيت خيس كنندگي وياترشوندگي خاك وافزايش ظرفيت نگهداري آب درخاك مي شودوبدين ترتيب زمان آبياري رامي توان كاهش دادوعلاوه بررفع معضل تشكيل رسوب درقطره چكانهاازميزان مصرف آّب نيزكاسته خواهدشد.
بابالاتررفتن حلاليت آب جذب كودهاونمكهاي خاك توسط گياه افزايش يافته كه موجب ارتقاء كيفيت ورشدبيشترمحصول خواهدشد
- رسوبزداي الكترونيكي ازهيچ گونه موادشيميايي استفاده نمي كندونتيجتا اثرسويي براي موجودات زنده ومحيط زيست نخواهدداشت.اين دستگاه درمدلهاي متفاوت براي نصب روي لوله هاي فلزي وپليمري تاقطرهاي 20 اينچ توليد مي شودومصرف برق آن ناچيز مي باشد.**********يكي دیگر ازراهكارهاي پيش رودرمبحث كشاورزي استفاده ازدستگاههاي آب شيرين كن مي باشد.كه باتوجه به دوبحث هزينه اوليه خيلي زيادونيز معضل زيست زيست محيطي 40 درصد پس آب حاصل ازشيرين كردن آب شور̨ غيرازواحدهاي كوچك كشاورزي همچون گلخانه هادرديگرمواردكارايي چنداني براي آن متصورنيست. امايكي ازجديدترين روشهاي مقابله بامصغل شوري آب كه درحال حاضردركشورهاي پيشرفته همچون كانادا روسيه وآمريكا و.... درحال استفاده مي باشداستفاده ازتكنيك آب مغناطيسي مي باشدكه بوسيله آن اي سي آب شور حدود 50د رصد ازلحاظ كيفي كاهش مي يابد. دراين روش آب شور مورداستفاده دركشاورزي ازميدان پكيج مغناطيسي طراحي شده براساس آزمايش آب موجود گذشته واين ميدان سبب افزايش حلاليت آب وكاهش سطحي آن گشته ومزاياي زيرازاين اتفاق حاصل مي شود. افزايش نفوذپذيري آب درخاك كاهش مصرف سموم وكودهاي شيميايي زودرس شدن محصولات كاهش مصرف آب افزايش رشدگياه وريشه هادرخاك جذب بهترموادغذايي توسط گياه كاهش تجمع نمك درسطح خاك آبشويي وشستشويي موثرنمك ازمنطقه توسع ريشه رفع زردي وعلائم كمبودبرگ درختان لازم به ذكرآنكه بهتراست جهت رفع قطعي مشكل شوري آّب وخاك بانظرمتخصصين شركت ومشاوره هاي آنهاعمليات خاكورزي همزمان بانصب پكيج صورت پذيرد.******ميدان مغناطيسي القاء شده در آب نيروي شديدي به پيوند هيدروژني وارد ساخته وبا غلبه برنيروي واندروالس تعداد مولكولهاي آزاد آب بشدت افزايش مي يابد كه بالا رفتن حلاليت آب را به دنبال دارد. *********كاربرد آب مغناطيسي واستفاده ازپکیج مغناطیسی : —-
1-در مصرف آب آبياري تا 30 درصد صرفه جويي نماييد.
2- محصولات كشاورزي خود را 10 تا 20 روز زودرس نماييد.
3- در مصرف كود تا 50 درصد صرفه جويي نماييد.
4- آفات كشاورزي را كنترل نموده ومقاومت گياه را دربرابر بيماريها بيشتر نمائيد.
5- خاك كشاورزي خود رااصلاح نمائيد.
6- با عبور آبهاي لب شور وEC بالا ازميدان مغناطيسي مي توانيد ازاين نوع آب براي آبياري استفاده نماييد.
7- كميت وكيفيت محصولات خود را افزايش دهيد.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

هاجر قبادی نیا
س، 29/12/96 - 10:26
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
با سلام و احترام
دو راهکار زیر پیشنهاد می شود:
الف:كاربردرسوبزداي الكترونيكي درسيستم هاي آبياري تحت فشارجهت جلوگيري ازايجاد رسوب درنازلها وقطره چكانها -------
ب:استفاده ازپكيج مغناطيسي جهت رفع قطعي مشكل شوري آب دركشاورزي REDUCE EC -
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)