پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: گردشگری روستایی
شرح پرسش: گردشگری روستایی از چه الزامات وملاحظاتی درایران برخوردار است؟
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: همه موارد زمان ثبت سوال: پنجشنبه، 08 مهر 1389 - 23:32:42 تعداد بازدید: 529 تعداد پاسخ: 3
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

فریده ارحامی
د، 06/10/89 - 14:38
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
کتاب "توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار" آقای دکتر رضوانی می تونه کمک خوبی برای شما محسوب بشه.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

یبلیبل یبلبی
پ، 18/09/89 - 10:44
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
در سایت sidبانک مقالات جهاد دانشگاهی چند مقاله مفید در این مورد است.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

محمد جمادی
د، 26/07/89 - 01:53
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: روح اله نکویی (1389/00/25 - 23:00):
1-1- تبيين مسأله پژوهشي و اهميت آن
امروزه صنعت توريسم در دنيا، يكي از منابع مهم درآمد و در عين حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورهاست و به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان حايز جايگاه ويژه اي است؛ از اين رو بسياري از كشورها در رقابتي نزديك و فشرده، در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين المللي هستند( در بسياري از كشورهاي جهان مانند فرانسه، نروژ، سوييس، تركيه و بسياري ديگر از كشورها صنعت توريسم به عنوان منبع مهم براي توسعة سطح اقتصادي و اجتماعي مردم محسوب مي ... با افزايش كيفيت زندگي انسان مد نظر قرار مي گيرد" در حال حاضر روش اساسي که در توسعه به کار مي رود، نائل شدن به توسعة پايدار است. روش توسعة پايدار مستلزم اين است که منابع طبيعي و فرهنگي و ساير منابع جهانگردي براي استفادة دائم در آينده حفظ شوند. در همين حال منافعي براي جامعه داشته باشند. از اوايل دهة هشتاد ميلادي نظرية توسعة پايدار در سطح بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار شده است، با اين وجود اين طرح هاي جهانگردي حتي پيش از اين دوره نيز اغلب به مسألة حفاظت از منابع جهانگردي مي پرداختند.
فرمایش شمامتین واین نکته ای جهانی شده.
امابه هرحال برای بومی نمودن موضوع وبا توجه به شرایط خاص جغرافیایی،فرهنگی،سیاسی واقتصادی اجتماعی درایران چه باید.نمود؟
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)