پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: تقديم شعر
شرح پرسش: جوابت را نمي خواهند پاسخ گفت/سرها در گريبان است/ اگر دست نيازي سوي كس آري / به اكراه آورد دست از بقل بيرون/كه سرما سخت سوزان است
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: همه موارد زمان ثبت سوال: دوشنبه، 12 اردیبهشت 1390 - 11:50:38 تعداد بازدید: 1237 تعداد پاسخ: 42
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
د، 17/02/97 - 23:40
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام
****

آمدم امشب که شاید میهمان آید مرا

دوستانی از گذشته خان و مان آید مرا

تا بکی درجستجوی هرکدام از دوستان

گفت و گو های مکرّر در دهان آید مرا

انتظارم هست یاران حضوری باتلاش

دیگران ترغیب دارند این مکان آید مرا

از تمام حاضرین , یاران با مهر و ادب

گرقبول آید تشرف,لطف جان آید مرا
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
د، 17/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
صبح هست و سلام آشنا را

صدشکر و سپاس من خدارا

یک روز دگر سلامت و شاد

زنده به جهان شدم , توانا

بر خیز , که آفتاب تابان ..!!

تابیده به باغ و دشت و صحرا

زیبایی و رنگ و روی مخلوق

با چشمه و ژاله شد تماشا

هر خلق نگر به فکر تعمیق

هر چیز ببین به عقل و بینا

اینها همه هدیه ای ز خالق

شد بهر بشر ز اصل پیدا
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

امین رمضانپور
د، 17/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
د، 17/02/97 - 14:16
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
زیبایی صبح , وصف آسان کردی

از خاور ایران و خراسان کردی

از مهر و انرژی که به ابیات توبود

نیروی مضاعف به تن و جان کردی

توصیف تو از لاله و باران آمد

از شبنم و سبزینه و ریحان کردی

هر صبح به نیّتی, سلام و صلوات

از عطرخدا و ذکر قرآن کردی

پیروز شوی , همیشه سالم باشی

مانا که سخن ز عشق یزدان کردی
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
ی، 16/02/97 - 17:52
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نه صدایی و کسی خلوت و دلگیر شده

سایت خالی زگپ و گفت , زمینگیرشده

روزها منتظرم بلکه کس از راه رسد

راز عمرش به فناست یاکه بسی پیرشده

دلخوشی بود که فیلتر نشود تل به گرام

حیف هر وعده که دادند چو اکسیر شده
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

محمد صابر ستوده
ی، 16/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
گرم یاد آوری یانه
من از یادت نمی کاهم

تو را من
چشم در راهم .. .. ..
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام قول من رب رحیم

عید بر عاشقان مبارک باد


انّما ولیُکم الله و رَسوله و الّذین آمنوا الّذین یُقیمون الصلوة و

یُؤتون الزکوة و هُم راکعون (سوره مائده آیه 55)


برگ سبز

در دلــــم نیســـت جــــز ولای عـــــلی *** جـــان جمـــــله جهـــــــان فدای عــــــلی

خــُـــــ ـــــرّم آنكــس كه اوفــــــتد یك دم *** بـــــر ســــرش ســـــایه هُمــای عـ ــــلی

آفــــــــــ ـــتاب ولایــــــت عــــــــــالـــم *** پـــــــــرتو حُســــن لافـــــــتای عــــــــلی

زادگـــ ــــــاهش حــــــریم بـــیت اللـّـــه *** شــــد بــــنا كــــعبه از بـــــرای عـــــلی

بـــه خـــداونـــد جــــز خــدا و رســول *** ذرّه ای نـــــــیســت مـــــــاورای عـــلی

آسـمان و زمـــــین و آنــچه در اوســت *** زنـــــده از نــــــام جـــانـــفزای عــــــلی

ذوالـــــ ـــفقارش حــــــقیقــت قـــــاطــع *** ســركشــان مـــانــده در غَــزای عـــــلی

نـصرت دیــــن نـمی شـــدی مـــــقدور *** جــــز به دســــت گــره گـــشای عـــــلی

خُــــفت در بـــــستر پــــــسر عــــمّـش *** مـرحــــبا ! جــــرات و وفــــای عـــــلی

در غــــــدیر خُــــــم آن نــــبی امــــین *** گــــــفت از جـــانـــب خـــــــدای عـــــلی

هــــــر كـــه مــــولای او مــــنم بایــــد *** بـعد از ایـــن جـــویـد او رضـای عــــلی

گـــــــفت مــــن دانــــم و خــــدا دانـــد *** قــدر و شــــأن و مـــقام و جــای عــــلی

تـــا اَبــــد راه رســــــتگـاری جُــــست *** هـــر كه شــــد یـــار و آشـــنای عـــــلی

آنــكه شــــد جـــرعــه نــوش این درگه *** زنـــــده مـــی گــــردد از بـــقای عــــلی

هـــــر فـــرو بـــسته بــــاز مـی گــردد بـا سـر انـــگشت عـــــقل و رای عــــلی

خــــاك تــــیره به حــــرمت نـــامـــش *** مـــی شـــــود زَر زِ كــــیـمیـای عـــــلی

مـــستمــن دان و بـــــینـوایــــان بــــــین *** بــــــر در خــــــانـــه و ســـرای عـــــلی

مــــی دهــــد خـــــــاتــــم ســـلـــیمانی *** خـــوش بـــه حـــال گــدا گــدای عـــــلی

نَـه بــــشر را بُــــوَد نـــه جِـنّ و مــلك *** جــود بـــــی مِـــــثل و انــــتهای عــــلی

كــی فــــرو مـــانـده بــاز مــی گـــردد *** بـــــی نـــصیـب از در عـــــطای عــــلی

درد هــــر دردمـــــند بـــــی درمــــان *** خوب مـــــی گــــــردد از دوای عـــــلی

كـــــــــ ـودكــــان یــــــــتیم می دانــــند *** اُلــــفت بــی حــــــد و صـــــفای عـــــلی

كـــوفه مــــی دانـــد و مـــدیــنه و چـاه *** نالــه هــای عـــــلی ، دعـــــای عـــــلی

در غــــــم فــــاطـــــمه خـــــدا دانـــــد *** شـرح هــــجران و گــریه هــای عــــلی

راز تـــــــــنهایــــی ولـــــــی الــــلّـــه *** تـــــیره شــــب دانـــد و خــدای عــــــلی

در دل شــب هـــــنوز پـــیچیـده ســـت *** یـا رب و یـــــارب و صـــــدای عـــــــلی

بـــــشن ود گـــــوش هر حـقیقت جــوی *** هـــر زمان بـــانگ حـق ز نــای عـــــلی

دل چـ ـو پــــروانــــه پَر كــشد هـر دم *** مـست و دیــــوانــــه در هــوای عـــــلی

كــــاش بــــودم مــــقیم خــــاك نــجف *** تــــربــــت پــــاك و دلــــربــای عـــــلی

دســــت خـالــــی نــــمی روم بـــر در *** جـــان فـــشانم بــــه خــاك پــای عـــــلی

ای خوش آنــــدم كه مـی شـود روشـن *** ظـلـــمت قــــــبر از ضـــــــیای عـــــلی

«برگ ســــبزیـست تــحفه درویـش» *** شـــعر مــــــن كـــــی بُوَد رَوای عـــــلی

جـــــملهء خـــــلق عــــالــــم امـــــكان *** قــاصــــر از وصـف ماجـــرای عـــــلی

تـا نَــــفَس مـانــده در تَــنَت «ناصر» *** دم بـــه دم ، دم زن از ثـــــــنای عـــــلی

سروده خلیل صارمی نایینی « ناصر »
التماس دعا


منبع : اشعاری در مدح مولا علی علیه السلام . تنظیم وگرد اوری صمد رحیمیان.چاپ اول 1376 .انتشارات لیوسا
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
2
امتیاز پاسخ
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
السّلام علیك یا حُجه الله فی اَرضه

تقدیم به ساحت مقدس آقا بقیه الله الاعظم روحی فدا

خیال وصال

زحال زار من ای نازنـــــــــــین چه میـــدانی*** چه شرح گـــویمت از قــــــصه پریشانی

من از تو دل نبرید م اگر چــــــــه خا موشم *** ا لی الابد شده ام من ا سیر و زنـدانی

ا سیر نرگس مستی عظیم عـا شق کش *** خمار لعل لبی هــــــــمچو آب حیــــوانی

ندانم ای گـــل گــــــــــلزار حسن میدانی ؟*** زحـــــال بلبل شیدا و شـــــــرح حـیرانی

به گرد کعبه عشق تــــــــــوا م چـــو پروانه *** تو در منای خیـــا لت به فـــــــکر قربانی

نه در خیال وصـــــــــا لم بدین تهیـــد ستی *** نه لایقم که بخـــوانی مــــرا به مهمانی

به یک کرشمه چشمت دلــم شود خرسند *** اگر چه دور زچشــمم کنی تو پـــــنهانی

دل از خیــــال تو یــــــــــــکدم تهی نمیگردد*** تویی که جان منی گر چه رو بگـــردانی

به حـــق عشق قسم ای ا میر کشور دل *** بیا که ( ناصر ) شوریــده را مرنـــــجانی

سرایند ه غزل :
خلیل صارمی نایینی «ناصر»

http://ost adnaser.ir/post/category/31
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

امین رمضانپور
ش، 15/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
اولا بیر حاکم عادل یغا دیوانه لری
آچا زنجیر بلا دن بتون الوده لری
سالا چارچی بازاری ای الان السین الانی
اوندا گورخوم بودو کی
هامی سوه من سونی
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
ش، 15/02/97 - 14:02
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
دوستان گرامی سلام و صبح شنبه اول هفته شما بخیر


روزها می رود و شنبه به دیدار رسید!!

جنبشی گشته عیان درطلب کاررسید

جمع کن بستر و آن خواب گران را بگذار

وای از این کار به آن معنیّ بسیار رسید

اکثر قشر جوان جمله کنون بی کارند..!

این که بینی همه از دولت اسرار رسید

( زارعا ) نقد تو را گوش شنیدن نبود.!!

آنچه گویی همگی نقش به دیوار رسید

......بااصلاحی ه در مصرع اول
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
ش، 15/02/97 - 08:28
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
دوستان گرامی سلام و صبح شنبه اول هفته شما بخیر


روزها می رود و شنبه به بیدار رسید!!

جنبشی گشته عیان درطلب کاررسید

جمع کن بستر و آن خواب گران را بگذار

وای از این کار به آن معنیّ بسیار رسید

اکثر قشر جوان جمله کنون بی کارند..!

این که بینی همه از دولت اسرار رسید

( زارعا ) نقد تو را گوش شنیدن نبود.!!

آنچه گویی همگی نقش به دیوار رسید
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
پ، 13/02/97 - 00:16
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
جوابت را نمي خواهند پاسخ گفت
سرها در گريبان است
اگر دست نيازي سوي كس آري
به اكراه آورد دست از بغل بيرون
كه سرما سخت سوزان است
..................... .......................
ول ی هستند انسانها که انباری ز ایثارند

به یاری کسی با اشتیاقی تام می بالند

نه تنها خود حمایت میکند کار مددخواهی

به ایثار آورند دیگر کسانی را که انسانند
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

علی زارع
چ، 12/02/97 - 12:50
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
السلام ای دوستان شاعرم

با شما دلشاد باشد خاطرم

گرحضوری ازشمابینم به لطف

کفشهارامن کنم پیوسته جفت

احترامی بینهایت , بیشمار

دشمنانت را برآرم من دمار

الغرض اینجا مکان شادی است

یادگار از دوستان هادی است

هرچه داری از سخن های لطیف

شعرهای نغز با جسمی نحیف

جمع آنرا من به یکجا می خرم

کارتان از ریشه گشته باورم
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

عباس پناه
س، 11/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام
با مراجعه به سایت زیر انواع شعر را از شاعران ایران بخوانید :
www.sheren o.com

شعر گونه های حقیر را نیز در پروفایل زیر ملاحظه فرمائید :
www.sheren o.com/3534
موفق باشید
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
http://www.shereno.com
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

نعیمه ریاضی
د، 10/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
بخوان مادر
بخوان مادر برای بار دیگر لایی لایی
در این دنیا که جز ماتم ندارد
بگیر دست مرا در دست گرمت
که تنها این دست منت ندارد
در این عالم که عشق را مرگ معناست!
بیا ای حکم نقض عاشقانه
بگیر این جان خسته را در آغوش
که آرامش بگیرد داغ لاله
ببوسم من اگر خاک رهت را
ندارد ارزشی را از برایت
بگویم من فقط ای نازنینم
تمام هستی من فرش راهت
(مونس)
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)