پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: کرسی شعر پارسی
شرح پرسش: این جایگاه اختضاص داده شده به آن گروه از اصحاب ادب واندیشه که در بخش " شعر خودتان " اشعار آنان ماههای گذشته بصورت متوالی درج شده و به جهت اینکه شعر آنان بیش از سایر عزیزان در خور تحسین وتقدیر گردیده از جهت محتوی . معنای. مفاهیم.مضامین و صنایع ادبی .... لذا جایگاه ویژه به آنان اختضاص داده میشود تحت عنوان کرسی شعر در گروه تخصصی شعر شاعران پارسی گو خواهد بود و آنان قادر خواهند بود اشعار خودشان را منبعد در این بخش ویژه به در خواست مدیریت گروه شعر شاعران پارسی گو درج نمایند و در حقیقت آنان برگزیدگان شعر در هرسال خواهند بود و در صورتیکه روند سرایش شعری آنان وفعالیت فرهنگی همانند گذشته نیز ادامه یابد.
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: علوم انسانی زمان ثبت سوال: جمعه، 07 مرداد 1390 - 15:07:26 تعداد بازدید: 13647 تعداد پاسخ: 1018
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ماه رحمت

مـه رحمت است یارب ، نظری به مستـمندان

به مـــحمد و به آلــش ، ز هـمه بــلا بگردان

در آســمان گــشودی زکرم ، ســـپاس یا رب

برسان ظـهور مـهدی ،به سر آر درد هــجران

خلیل صارمی نایینی (ناصر)
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
http://ostadnaser.ir
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ادامه مثنوی

اســب شـــقاوت بر تـــن پاكش دوانـــدند
گــَــرد جـفا بر جـــسم صد چاكش فشاندند
در حـــیرتم از این هــمه درنـّــده خـویی
این گــونه پــستی تا به این حـــدكینه جویی
ای وای بــــر ما ،وای بــر ما،وای بــر مـا
چــونیم دیگر زیـن مـصیبت مانده برپـــا؟
***
ایــــن ان مگر دردانـــه زهـرا نــبودنـــد
یا یــــادگار كــــعبه و بــــطحا نـــبودند
ناخــــوانده گر بــودند ایــنان اندر این دشت
انـــدر كـــجا بر مــیهمان اینگونه بگذشــت
این قـــــوم خود او را به سوی خویش خواندند
خود نــــیز بـــین راه در خـــونش نــشاندند
خواندند ســوی خـــــود امام و مـــقتدا را
آنــــگاه بشكستند هــر عـهد و وفــــا را
از هــر چه گــــویی این لـعینان تیره رو تر
از وحــــشیان جـنگلی درّنـــده خــوتـــر
بـهر خــــوش آمد گوئــیش لشكر كشیدند
تــیغ جــــفا بر روی آن ســــرور كــشیدند
ای عاشـــقان فـــریاد ، وای از این مــصیبت
فــریاد ازایـــن بـــیداد ، وای از این مـصیبت
اكــنون كه انــــدر مـــاتم لــب تشنگانید
ســـیلاب خــون از دیــــده بر دامــن برانید
زان شــــه فــرو بـندم دگر این لحظه دم را
قـــدری بگـویم حالــــت اهــل حــرم را
***
آتــش زدند از كــینه دل خـــیمه هـــا را
كــردنــد نـــیكو خــــدمت آل عــبا را
اهــل حـــــرم را طـــوق بر گردن فكندند
ســیلی زدند و ظلــم بـــــی اندازه كـردند
هـر جـا درنـــگی در مـیان راهشان بود
در كـُــنج ویــران و خـرابی جایـــشان بود
رخـــت اســیری كرد بر تــــن زیــنب زار
ای دیــــده چون دل اندر این غم خون فــرو بار
طــفلان معصومـــند و مـُـشتی داغــدیده
در این سـفر زیــنب چه تلــخی هـا چــشیده
آل عــلی را خـارجی خـــواندند هــر جا
آزارشــان دادند هــر جـــا گــاه و بــیگاه
از حـال زیــنب زیـــن بـــلا اَلـلّهُ اعــلم
در صــبر او بـــر دردهـا اَلــلّهُ اعـــلم
مــنزل به مــنزل با ســری بی تـن اسـیری
هـــر جـــا بــیانی تـــند در اوج دلــیری
در این رســـالت قــاصـدی والاســت زینب
روشــــنگر اهـــداف عـاشــوراسـت زینب
در بـــارگاه آن پـلیــد زشـــت كـــردار
او هــست وآن شــهزاده رنــجور و بــیمار
در ذَمّ دونــان صــحبتی جــانانه كـــردند
یكباره كـــاخ ظلـــمشان ویــرانه كــردند
امــا زســــوز ســـینه اش آگـاه كس نیست
هر ذرّه جــــسم و جـــان زینب داغ و دردیست
او دیده هــفتاد و دو تــن در خــون تــپیده
او پــیكر عــبّاس را بــــی دســـت دیده
داغ شــهید نـــینوا در ســینه اوســــت
انــدوه دشــت كربــلا در سـینه اوســـت
بایــد كه با این كاروان هــــمراه بــودن
ننگ اســت خواب و راحــت و بی غــم غــنودن
(ناصر ) تو هـــم در ماتـــم سلطان دین باش
از ایـن مــصیبت تا قــــیامت دل غــــمین باش
شاید در آنجائـــیكه شـافی این شــــهانند
بر آتـــش جـان تو هــم آبـــی فـشانند
التماس دعا خلیل صارمی نایینی "ناصر"

ده م محرم الحرام 1428
این مثنوی بارها در روزنامه های کثیر الانتشار کشور (رسالت ،کیهان و اطلاعات )به چاپ رسیده است
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

سید شهرام ابهری
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
بااهدای سلام وسلامتی خدمت اصحاب ادب واندیشه که قدرت سرایش شعر برفراز بام اندیشه دارند از اول مرداد امسال تا انشالله اخر تیر ماه سال 93 منتظر سرایش اشعارناب انان خواهیم بود و قطعا تمام اشعار یکساله در برگزیدن شعر برتر کرسی شعر سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت البته صرفا در بخش کرسی شعر می بایست اشعار سروده شده را درج فرمایند
با تجدید احترام
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

میثم عسگری
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
رمضان
چو مستی رمضان شد بکوش ای هشیار.......بگیر باده سحر و بنوش تا افطار

به میهمانی جانانه میهمان شده ای.....به خان او چو نشستی دل از عزا بردار

به ماههای دگر هم همین صفا برپاست......تجلی ازلی دائم است و بی تکرار1

همیشگیست ضیافت درون خانه دوست...ولیک کس نکند فهم جز دلی بیدار

به وقت روزه گرفتن که گفته ات که نخور..بخور تو خشم خود و بعد از آن بکن ایثار2

بیا که در پی احمد رویم تا معراج.................زدست ساقی اول شراب ناب بیار

محمــدای همه عشق از تجلی هستی..فدای چشم سیاهت کجاست لحظه دیدار

طبیب این دل بیمار چشم بیمار است.............کجا رود دل میثم زدست آن دلدار1 -اشاره به اصل (لا تکرار فی التجلی))

2- اشاره به آیه 134 آل عمران
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

رسول بیرانوند
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
دردانه ی عرش کبریا را کُشتند

بی چون و چرا ، من وَ شما را کُشتند

وقتی که گلوی دین،تشهد را خواند

با گفتن ِ تکبیر ،خدا را کُشتند
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

سید شهرام ابهری
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
علی ای پیروز زمان ، افسانه شدی آخر
ازغم ایام رستی و آزاده شـــدی آخر
دریاب مرا که دریا طو فانی امشب
دستم بگیر که تو آخرین سنگری امشب
در ستایش شهسوار اسلام مولا امیر المومنین امام علی(ع)
شعر سید شهرام ابهری
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

میثم عسگری
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
با درد نبودن تو عادت کردم ؟!
هر لحظه ز تو به تو شکایت کردم
فریاد زدم ولی مرا کس نشنید
در خویش سکوت را رعایت کردم

م.ع
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

پری فضلعلی پور
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
مهم نیست...
اگر...
معوّج ببینی ام
آینه های شما...
صاف نیست
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

پری فضلعلی پور
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
پاک می کنم...
بی تفاوتی این واژه های اضافه را...
همه چیز را...
که نمی شود ...
تشبیه کرد
نگاه کن...
این...
بلند ترین شعر این روزهای من است...
خورشید
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

نرگس برنا
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
شاعر از كوچه ي مهتاب گذشت

ليك شعري نسرود...

نه كه معشوقه نداشت!

نه كه سرگشته نبود!

سالها بود كه دگر كوچه ي مهتاب

خيابان شده بود...
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

رسول بیرانوند
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
تا کشور احساس می ماند و بس

تا عطر گل یاس می ماند و بس

تا بوده جهان و تا جهان خواهد بود

نام تو خلیج فارس می ماند و بس
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

رسول بیرانوند
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
چه خاکی دارد این سرخ جگر سوز

که هی گُل میدهد هر هفته هر روز

شنیدم سر به سقف آسمان زد

سر ِ شاخ ِ دلار و سکّه امروز
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

رسول بیرانوند
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
رباعی

این بار به کار عاشقی می خندید
شاید به سوال منطقی می خندید

هی آمد و رفت زیر و رویم را دید
دریا به نگاه قایقی می خندید
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

میثم عسگری
د، 17/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
باور کن که من
همه لحظه های بی تو بودن را
با تو بوده ام
کاش
لحظه دیدار
گریستن امان دهد
نگریستن را
راستی
روزت مبارک.

م.ع
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

میثم عسگری
د، 17/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
تابع وجودمن با مجانب لطفت
در کرانه بالا با تو میکند صحبت
ازنزول تدریجی خسته شد نمودارم
درتقعرمنفی من فقط تورا دارم
همچو موج سینوسم دل پریش ودرمانده
باتناوبی ((هرروز مثل روزآینده)
تاب میخورم درخودحول محوری معلوم
گاه مثبت و منفی گاه میشوم معدوم (صفر)
درمیان اعدادم لیک گنگم وخاموش
با تبسمی گویا می کشیم در آغوش
اوج بینش من تا قعرقوس نادانی
عالمم به جهل خود.دلبرا تو میدانی
شیب بودنم هردم میل میکندبه عدم
تا تو بودی وهستی.ازوجود دم نزدم
(کل من علیها فان)سرنوشت این ایوان*
(وجه)باقی ساقی میشود نسیب جان

منحنی عمر من ازنیاز شد آغاز
باپیام (ارجع) تو بسته میرسم به تو باز

*اشاره دارد به آیه 26و27 سوره الرحمن
میثم
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)