آرشیو همایش ها وکنفرانسها
X بستن تبليغات
[1397/01/05] شروع مجدد فعالیت مرجع متخصصین ایران شروع مجدد فعالیت مرجع متخصصین ایران ( همه موارد )
[1396/11/20] سومین کنفرانس ملی «کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق» سومین کنفرانس ملی «کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق» ( همه موارد )
[1394/09/14] دومین همایش منطقه ای مهندسی برق دومین همایش منطقه ای مهندسی برق ( همه موارد )
[1394/09/14] هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ( همه موارد )
[1394/09/14] اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ( همه موارد )
[1394/09/14] دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق ( همه موارد )
[1394/09/14] سومین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار سومین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار ( همه موارد )
[1394/09/14] همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی ( همه موارد )
[1394/09/14] دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی ( همه موارد )
[1394/09/09] آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش «مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی» آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش «مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی» ( همه موارد )
[1394/09/09] آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران ( همه موارد )
[1394/09/08] هشتمین سمینار بین‌المللی «هندسه و توپولوژی» برگزار می‌شود هشتمین سمینار بین‌المللی «هندسه و توپولوژی» برگزار می‌شود ( همه موارد )
[1394/09/07] اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار ( همه موارد )
[1394/09/07] سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران ( همه موارد )
[1394/09/07] ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ( همه موارد )
[1394/09/07] همایش بین المللی علوم انسانی، ادبیات و هن همایش بین المللی علوم انسانی، ادبیات و هن ( همه موارد )
[1394/09/07] سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات ( همه موارد )
[1394/09/07] اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران ( همه موارد )
[1394/09/04] برگزاری همایش نقش رسانه‌ها در برگزاری انتخابات سالم‌ برگزاری همایش نقش رسانه‌ها در برگزاری انتخابات سالم‌ ( همه موارد )
[1394/08/30] اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیر عامل اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیر عامل ( همه موارد )
[1394/08/30] دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه ( همه موارد )
[1394/08/30] دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران ( همه موارد )
[1394/08/30] سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ( همه موارد )
[1394/08/30] دومین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری دومین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری ( همه موارد )
[1394/08/30] سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات ( همه موارد )
[1394/08/30]  دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر ( همه موارد )
[1394/08/30] اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا (گرایش جغرافیا طبیعی) در پیشبرد اهداف افق چشم انداز 1404 اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا (گرایش جغرافیا طبیعی) در پیشبرد اهداف افق چشم انداز 1404 ( همه موارد )
[1394/08/27] برگزاری همایش بنیاد نخبگان سعیدی در دانشگاه کاشان برگزاری همایش بنیاد نخبگان سعیدی در دانشگاه کاشان ( همه موارد )
[1394/08/26] آخرین مهلت ارسال مقاله به کنگره استانداردهای تجهیزات پزشکی آخرین مهلت ارسال مقاله به کنگره استانداردهای تجهیزات پزشکی ( همه موارد )
[1394/08/23] پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم ( همه موارد )
[1394/08/23] سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس ( همه موارد )
[1394/08/23] هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران ( همه موارد )
[1394/08/23] پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ( همه موارد )
[1394/08/23] نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ( همه موارد )
[1394/08/23] دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد ( همه موارد )
[1394/08/23] دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار ( همه موارد )
[1394/08/23] اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی ( همه موارد )
[1394/08/23] نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی ( همه موارد )
[1394/08/23] اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیر عامل اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیر عامل ( همه موارد )
[1394/08/19] کنفرانس «نار و نور» فردا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود کنفرانس «نار و نور» فردا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود ( همه موارد )
[1394/08/17] اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری ( همه موارد )
[1394/08/17] اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری ( همه موارد )
[1394/08/17] هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران ( فنی مهندسی > برق )
[1394/08/17] نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ( همه موارد )
[1394/08/17] همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم ( علوم انسانی > گردشگری )
[1394/08/17] اولین همایش ملی مهندسی برق اولین همایش ملی مهندسی برق ( فنی مهندسی > برق )
[1394/08/17] کنفرانس ملی چالش های حوزه معدن - محیط زیست کنفرانس ملی چالش های حوزه معدن - محیط زیست ( همه موارد )
[1394/08/17] اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار ( همه موارد )
[1394/08/17] نهمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران نهمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران ( همه موارد )
[1394/08/13] آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش ملی «هیدرودینامیک کاربردی» آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش ملی «هیدرودینامیک کاربردی» ( همه موارد )
[1394/08/11] آخرین مهلت ارسال مقاله به پنجمین همایش کشوری «سوختگی» آخرین مهلت ارسال مقاله به پنجمین همایش کشوری «سوختگی» ( همه موارد )
[1394/08/09] کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج ( همه موارد )
[1394/08/09] همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی ( همه موارد )
[1394/08/09] اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ( همه موارد )
[1394/08/09] مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر ( همه موارد )
[1394/08/09] پنجمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار پنجمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار ( همه موارد )
[1394/08/09] سومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران سومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران ( همه موارد )
[1394/08/09] همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب ( همه موارد )
[1394/08/09] همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر ( همه موارد )
[1394/08/09] اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش ( همه موارد )
[1394/08/07] آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش «مدیریت بحران در سوانح طبیعی» آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش «مدیریت بحران در سوانح طبیعی» ( همه موارد )
[1394/08/03] برگزاری کنفرانس بین‌المللی «کامپیوتر و مهندسی دانش» برگزاری کنفرانس بین‌المللی «کامپیوتر و مهندسی دانش» ( همه موارد )
[1394/08/03] اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم ( همه موارد )
[1394/08/03] همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی ( همه موارد )
[1394/08/03] همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا ( همه موارد )
[1394/08/03] پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری ( همه موارد )
[1394/08/03] همایش ملی ژئوتکنیک همایش ملی ژئوتکنیک ( همه موارد )
[1394/08/03] اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران ( همه موارد )
[1394/08/03] ژورنال مهندسی عمران ژورنال مهندسی عمران ( همه موارد )
[1394/08/03] همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران ( همه موارد )
[1394/08/03] کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج ( همه موارد )
[1394/07/29] آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس «توسعه پایدار و عمران شهری» آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس «توسعه پایدار و عمران شهری» ( همه موارد )
[1394/07/25] دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی ( همه موارد )
[1394/07/25] اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران ( همه موارد )
[1394/07/25] دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر ( همه موارد )
[1394/07/25] اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ( همه موارد )
[1394/07/25] اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ( همه موارد )
[1394/07/18] دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله ( همه موارد )
[1394/07/18] سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری ( همه موارد )
[1394/07/18] همایش اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی(ره) همایش اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی(ره) ( همه موارد )
[1394/07/18] هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی ( همه موارد )
[1394/07/18] نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران ( همه موارد )
[1394/07/18] همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد ( همه موارد )
[1394/07/18] کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی ( همه موارد )
[1394/07/18] ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری ( همه موارد )
[1394/07/18] اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ( همه موارد )
[1394/07/18] اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ( همه موارد )
[1394/07/18] اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ( همه موارد )
[1394/07/14] دومین همایش «علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی - باستانی» دومین همایش «علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی - باستانی» ( همه موارد )
[1394/07/11] نخستین همایش ملی «امنیت، کیفیت و زیرساخت فناوری اطلاعات» نخستین همایش ملی «امنیت، کیفیت و زیرساخت فناوری اطلاعات» ( همه موارد )
[1394/07/11] اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) ( همه موارد )
[1394/07/11] پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری ( همه موارد )
[1394/07/11] فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران ( همه موارد )
[1394/07/11] اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت ( همه موارد )
[1394/07/11] کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی ( همه موارد )
[1394/07/08] آخرین مهلت ثبت‌نام در سمینار «علوم ریاضی و چالش‌ها» آخرین مهلت ثبت‌نام در سمینار «علوم ریاضی و چالش‌ها» ( همه موارد )
[1394/07/07] آخرین مهلت ثبت‌نام در کنفرانس «ارزیابی کیفیت نظام‌های دانشگاهی» آخرین مهلت ثبت‌نام در کنفرانس «ارزیابی کیفیت نظام‌های دانشگاهی» ( همه موارد )
[1394/07/06] اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا ( همه موارد )
[1394/07/06] ولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار ولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار ( همه موارد )
[1394/07/06] دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ( همه موارد )

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)