فرصت شغلی

استخدام منشی آشنا به حسابداری
نوع اطلاعات : فرصت شغلی
طبقه بندي : مدیریت، مالی و بازرگانی > حسابداری
منبع خبر : http://www.e-estekhdam
تاريخ خبر : 1393/09/02
 
به منشی آشننا به حسابداری جهت کار در انتشارات محدوده فاطمی در تهران نیازمندیم.

تلفن: 02188959626
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)