فرصت شغلی

استخدام مشهد – گرافیست
نوع اطلاعات : فرصت شغلی
طبقه بندي : هنر > گرافیک
منبع خبر : http://www.e-estekhdam
تاريخ خبر : 1393/09/02
 
به گرافیست مسلط به کامپیوتر و فتوشاپ و عکاس نیازمندیم.
تلفن: 09155078622
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)