فرصت شغلی

استخدام پانزده نفر حسابدار بدون سابقه
نوع اطلاعات : فرصت شغلی
طبقه بندي : مدیریت، مالی و بازرگانی > حسابداری
منبع خبر : http://www.e-estekhdam
تاريخ خبر : 1393/09/02
 
به ۱۵ نفر حسابدار بدون سابقه کار در تهران نیازمندیم.

( اطلاعات بیشتر در سایت سرمایگان )
تلفن: 02188191747,02188191353
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)