کنفرانس/همایش

ولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
نوع اطلاعات : کنفرانس و همایش
طبقه بندي : همه موارد
منبع خبر : http://www.civilica.com
تاريخ خبر : 1394/07/06
 
اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار در تاریخ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط موسسه بین المللی ایرانیان واداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست ، سلامت محیط زیست ، معماری و شهرسازی
برگزار کننده: موسسه بین المللی ایرانیان واداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان تهران
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای همایش:

مهندسی معماری و توسعه پایدار
- مصالح و فن آوری های نوین در معماری
- معماری و هویت شهری
-معماری پایدار
-باستان شناسی ومیراث شهری
-معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
-روشها و فناوریهای نو در در معماری
-انرژی های نو در معماری
-سبک شناسی معماری
-معماری خیابانی
-تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-گرافیک شهری
-معماری ایرانی وتوسعه پایدارشهری
-معماری ومحیط زیست
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
- معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
- نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
-الگوهای معماری بومی
-معماری منظر
-معماری اسلامی وتوسعه پایدار
- بوم شناسی وزیبایی شناسی در معماری
-وسایرایده های نوین در زمینه معماری

شهرسازی وتوسعه پایدار
-بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
-شهرسازی نوین و توسعه پایدار
-سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-ناپایداری شهر و عوامل موثر
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
-حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
-شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
- تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
- الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
- المان های شهری و محورهای مرتبط
-برنامه ریزی منطقه ای و شهری
-طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
-مشارکت در امور شهری
- بهسازی و نوسازی شهری
-ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
-سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
- بافت های تاریخی و بهسازی آثار تاریخی
-نوسازی شهری
- برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-وسایر ایده های مرتبط باشهرسازی وتوسعه پایدار

گردشگری ،میراث فرهنگی ومیراث شهری
-ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
- بازاریابی بین‎الملی درجهانگردی ورفتار مصرف کننده
-معماری،گردشگری ومیراث شهری
- باستان شناسی وگردشگری پایدار
-گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر
-گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا
-جغرافیا و گردشگری(کلیه محورها)
-گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
-گردشگری ،معماری، شهرسازی وتوسعه پایدار
-استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری(اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و...)
-گردشگری مذهبی ،فرهنگی و پزشکی
-گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی
-مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران
-گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
-گردشگری ، آمایش سرزمین وهمبستگی ملی
-جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
-گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی
-گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی
-گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوری اطلاعات،IT
-تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی
-گردشگری،نظم وامنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم
-سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی و روش های کمی در جهانگردی
-گردشگری ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوایی
-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری
-ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری
-نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری
-گردشگری عصبی
-گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدار
-سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری،میراث فرهنگی و توسعه پایدار

ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
-علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین
-جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
-جغرافیا وآمایش سرزمین
-جغرافیا ومدیریت جامع شهری
-جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار
-جغرافیار ومدیریت زیست محیطی
-جغرافیا ومدیریت بحران
-کاربری اراضی درشهرها
- حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
-الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
-مشارکت در امور شهری
- وسایر ایده های نوین درزمینه علوم جغرافیایی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار

مدیریت وبرنامه ریزی شهری
-فرهنگ شهر نشینی
-شهروند و حقوق شهروندی
-ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
- تعامل در فضای شهری
-روانشناسی محیطی
-روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
-شهر و حقوق شهروندی
-طراحی وفضاهای شهری
-مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-برنامه ریزی منطقه ای و شهری
-مدیریت شهری
-برنامه های توسعه شهری
-مدیریت پروژه های شهری
-مدیریت بحران
-برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
-مشارکت در امور شهری
-گردشگری شهری
-ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
-بهسازی و نوسازی شهری
-نماهای شهری
-تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

محورهای محیط زیست شهری
-محیط زیست و انواع آلودگی ها
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
-برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
-جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
- شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-مدیریت پسماند در شهرها
- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
-نانو ومحیط زیست
-روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
- فناوری های نوین و محیط زیست شهری
-حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
-کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
- تغییر اقلیم ومحیط زیست
-مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
-ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار
-گردشگری ومحیط زیست
-سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)