کنفرانس/همایش

کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج
نوع اطلاعات : کنفرانس و همایش
طبقه بندي : همه موارد
منبع خبر : http://www.civilica.com
تاريخ خبر : 1394/08/09
 
کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج در تاریخ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تبریز و شهرداری باسمنج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران و سازه ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه تبریز و شهرداری باسمنج
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تبریز

محورهای همایش:
محورهای شهرسازی و توسعه پایدار
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن بر شهرسازی
المان های شهری و محورهای مرتبط
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری، نماهای شهری و امنیت روانی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
ساختمان های هوشمند و کاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
بافت های تاریخی
جغرافیا، برنامه ریزی و مدیریت شهری
بهسازی آثار تاریخی
علوم جغرافیایی و مدیریت شهری
نوسازی شهری
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی
بازسازی بافت تاریخی
جغرافیا و شهرسازی
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی وتوسعه پایدارمهندسی معماری و توسعه پایدار:
مصالح و فن آوری های نوین در معماری
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
روشها و فناوریهای نو در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
معماری و محیط زیست
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
الگوهای معماری بومی
معماری منظر
بوم شناسی
زیبایی شناسی در معماری
سایر ایده های نوین در زمینه معماری و توسعه پایدارمحورهای مدیریت و برنامه ریزی شهری
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
تعامل در فضای شهری
روانشناسی محیطی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهر و حقوق شهروندی
طراحی و فضاهای شهری
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
مدیریت شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت پروژه های شهری
مدیریت بحران
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
مشارکت در امور شهری
گردشگری شهری
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
بهسازی و نوسازی شهری
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرهامحورهای محیط زیست شهری
محیط زیست و انواع آلودگی ها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
فضای سبز و محیط زیست شهری
مسائل محیط زیست کلان شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مدیریت پسماند در شهرها
مدیریت حیات وحش شهری
مدیریت فضای سبز ومحیط زیست شهری
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
نانو ومحیط زیست
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
فناوری های نوین و محیط زیست شهری
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
تغییر اقلیم و محیط زیست
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
ساختمان های سبز انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
گردشگری و محیط زیست
سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست


محورهای ویژه جغرافیا و توسعه پایدار
علوم جغرافیایی و فناوریهای نوین
معماری، شهرسازی و علوم جغرافیایی
فناوری های نوین در زمینه شهرسازی و بهسازی
جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی
جغرافیا و آمایش سرزمین
جغرافیا و مدیریت جامع شهری
جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری و توسعه پایدار
جغرافیا و مدیریت زیست محیطی
جغرافیا و مدیریت بحران
کاربری اراضی در شهرها
حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن بر شهرسازی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
سایر ایده های نوین در جغرافیا ، مدیریت شهری و توسعه پایدارمحورهای ویژه گردشگری وتوسعه پایدار
ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
بازاریابی بین‎الملی در جهانگردی و رفتار مصرف کننده
گردشگری، طبیعت گردی و مدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم و آب و هوا
جغرافیا، برنامه ریزی محیطی،گردشگری پایدار
گردشگری در مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی
گردشگری ، معماری، شهرسازی و توسعه پایدار
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
گردشگری مذهبی ، فرهنگی و پزشکی
گردشگری و موزه ها و موسیقی های محلی و صنایع دستی
گردشگری ورزشی (کوهنوردی ،، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
گردشگری ، آمایش سرزمین و همبستگی ملی
جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
گردشگری ، اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی
گردشگری ، معلولان و سالمندان
گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی
گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
گردشگری، فناوری اطلاعات،IT
مدیریت‎کیفت‎جامع ‎درصنعت جهانگردی
تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎ و تعامل‎ فرهنگی
راهکارهای جذب گردشگر خارجی در ایران
گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران
گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها
گردشگری، تبلیغات، بازاریابی منطقه ای و جهانی
گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تولید و اشتغال
گردشگری ، شهر ها، شهر های خلاق
گردشگری ، مناطق جنگی، یادواره های جنگی
گردشگری، نظم و امنیت و توسعه مناطق مرزی و مناطق محروم
سامانه‎های‎اطلاعاتی ‎درصنعت ‎جهانگردی و روش های کمی در جهانگردی
گردشگری ، فرودگاه ها و حمل و نقل هوایی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم و گردشگری
ارزیابی پیامدهای طرح ها و پروژه های گردشگری
نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری
گردشگری ،کشاورزی و محیط زیست پایدار
سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و توسعه پایدارمحورهای ویژه محیط زیست ،کشاورزی و توسعه پایدار
محیط زیست و انواع آلودگی ها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
جنگلها، فضای سبزشهری و محیط زیست پایدار
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار
نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی پایدار
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
نانو و محیط زیست
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
محیط زیست و آمایش سرزمین
علوم باغبانی و فضای سبز
آبیاری و زهکشی
جنگل و مرتع و بیابان
چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم وکشاورزی پایدار
کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی
بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست و توسعه پایدار
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
فناوری های نوین و محیط زیست شهری
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
تغییر اقلیم و محیط زیست
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار
گردشگری ،کشاورزی و محیط زیست
نقش سازمانهای مردم نهاد (NGO) در حفاظت از محیط زیست
و سایر ایده های نوین در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)