کنفرانس/همایش

دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر
نوع اطلاعات : کنفرانس و همایش
طبقه بندي : همه موارد
منبع خبر : http://www.civilica.com
تاريخ خبر : 1394/08/30
 
فراخوان:

دو فصلنامه طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر مفتخر است تا در اولين شماره­ خود مقالات پژوهشي دانشجويان و پژوهشگران در حوزه طراحي مهندسي اكولوژيكي منظر و محيط را منتشر نمايد. نشريه طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر، دو فصلنامه­ موجود در زمينه­ اكولوژي منظر مي­باشد. اين نشريه بر مطالعات اكولوژيكي، محيطي و مهندسي در مقياس منظر تمركز دارد. در واقع، نشريه طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر با ايده­ تلفيق دانش منظر با دو حوزه­ اكولوژي و طراحي مهندسي شكل گرفته است تا از اين رهگذر، كيفيت محيط را بهبود بخشد و با ارائه­ راه­كارهاي بهينه، گام موثري در جهت مرمت طبيعت بردارد.

نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر، اولین دو فصلنامه­ موجود در زمینه­ اکولوژی منظر می­باشد. این نشریه بر مطالعات اکولوژیکی، محیطی و مهندسی در مقیاس منظر تمرکز دارد. در واقع، نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر با ایده­ تلفیق دانش منظر با دو حوزه­ اکولوژی و طراحی مهندسی شکل گرفته است تا از این رهگذر، کیفیت محیط را بهبود بخشد و با ارائه­ راه­کارهای بهینه، گام موثری در جهت مرمت طبیعت بردارد.

موضوعات مورد بحث این نشریه در حوزه­ های زیر می­گنجد:

· اکولوژی منظر

· طراحی اکولوژیکی منظر

· طراحی محیط و منظر

· مرمت منظر

· برنامه­ ریزی در مقیاس منظر

· ارزیابی اکولوژیکی و بصری

· مهندسی اکولوژی

· استفاده از مهندسی زمین­ شناسی، ژئوتکنیکی، زلزله و هیدرولوژیکی در طراحی منظر

· پیمایش زمین
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)