فرصت تحصیلی

غاز بررسی اصلاح و بازنگری ساختار دانشگاه‌های علوم پزشکی
نوع اطلاعات : فرصت تحصیلی
طبقه بندي : همه موارد
منبع خبر : isna.ir
تاريخ خبر : 1394/09/03
 
اولین جلسه کارگروه اصلاح و بازنگری ساختار دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور تشکیل شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، اولین جلسه کارگروه اصلاح و بازنگری ساختارهای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت ، مدیران حوزه معاونت آموزشی و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، معاونین آموزشی و توسعه مدیریت و منابع برخی از دانشگاه های علوم پزشکی و کارشناسان حوزه ستادی وزارت بهداشت برگزار شد.

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در این جلسه، ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح ساختار دانشگاهها در بخش آموزش، اظهار داشت: در اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه ها باید ماموریت دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه افزود: از کارگروه اصلاح و ساختار و بازنگری دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها انتظار می رود با مروری بر ساختارهای گذشته، ساختار آینده آموزشی دانشگاه‌ها را طراحی کنند.

وی اظهار داشت: معاونت آموزشی در سالهای گذشته به علت حجم زیاد خدمات آموزشی درگیری زیادی داشته و دچار روزمرگی شده است، در صورتی که وجود یک ساختار چابک و توانمند توسعه آموزشی در کنار ارائه خدمات می تواند منجر به تحول و نوآوری در آموزش گردد.

در ادامه این جلسه دکتر امیر احمد اخوان معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وجود چالش های فعلی در ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور بر ضرورت بررسی وضع موجود ، شناسایی چالش ها و اتخاذ راهکارهای عملی با توجه به استانداردها و اسناد بالادستی مرتبط همچون برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

در این جلسه که با حضور رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت برگزار شد دکتر سالاریان زاده با اشاره بر اهمیت موضوع ساختار دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی بر تعریف مفاهیم مرتبط، تعیین شاخص ها و متغیرها تاکید نمود.

همچنین در ادامه این جلسه دکتر محقق معاون مرکز توسعه و تحول اداری با اشاره به وظایف ذاتی این مرکز در تعریف ساختارهای واحدهای تابعه دانشگاه‌ها و ستاد مرکزی وزارت بهداشت، بر اهمیت اصلاح ساختارهای تفصیلی معاونت آموزشی دانشگاهها تاکید کرد و افزود: مسئله ای که اهمیت اصلاح ساختارها و این برنامه را دو چندان کرده است بحث سند آمایش سرزمینی دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.

در ادامه این جلسه معاونین آموزشی و مدیران توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و مدیران ستاد در خصوص چگونگی اصلاح ساختار دانشگاهها مواردی را بیان کردند و در زمینه جنبه های مختلف موضوع بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در پایان این جلسه مقرر شد موضوعات مرتبط با اصلاح و بازنگری ساختار دانشگاه‌ها در کارگروه‌های فرعی شامل کارگروه تعریف مفاهیم و کارگروه تعیین شاخص ها و متغیرهای تاثیرگذار پیگیری و به کارگروه اصلی گزارش گردد.
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)