فرصت تحصیلی

جزئیات استفاده از ظرفیت بیمارستان‌ها در تربیت پرستاران
نوع اطلاعات : فرصت تحصیلی
طبقه بندي : همه موارد
منبع خبر : isna.ir
تاريخ خبر : 1394/09/14
 
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی گفت: آیین نامه استفاده از ظرفیت بیمارستان های دولتی و خصوصی در تربیت کارشناسان پرستاری را بسیار دقیق است و دغدغه های علمی همکارانی که به پرستاری دقیق و علمی می اندیشند، در نظر گرفته شده است.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر جمشید حاجتی در نشست معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و روسای دانشکده های پرستاری که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، تأکید کرد: کمبود پرستار مورد پذیرش همه همکاران نظام سلامت است اما در مورد تأمین این نیروها ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مکانیسم ها برای تأمین کمبود نیروی پرستاری، استفاده از ظرفیت های موجود در کشور است.

دکتر حاجتی تأکید کرد: در آیین نامه چندین بار به صراحت ذکر شده که کارشناسان پرستاری در همان بیمارستانی که تربیت می شوند، به کار گرفته می شوند بنابراین تأمین این نیروها برای بیمارستان های تربیت کننده صورت می گیرد که خود یک عامل محدود کننده برای پذیرش است.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی گفت: چون بیمارستان ها نیروهای پرستاری را جذب خواهند کرد، پذیرش باید دو مرحله ای(نیمه متمرکز) باشد و پذیرش از طریق تفاهمنامه بین دانشکده های پرستاری و بیمارستان های دارای ظرفیت و شرایط، انجام می شود.

وی افزود: دانشکده پرستاری، مسوولیت آموزشی و علمی دوره های تربیت کارشناسان پرستاری را به عهده خواهند داشت و در این آیین نامه آموزش های آکادمیک نیز مورد توجه است.

دکتر حاجتی در ادامه خاطر نشان کرد: کلیه الزامات و پیش نیازهای آموزش کارشناسان پرستاری، ضوابط گزینش دانشجو، گزینش اعضای هیات علمی، استانداردهای کالبدی مراکز، استانداردهای اعتبار بخشی، پایبندی کامل به کریکولوم های مصوب و سایر موارد لازم باید توسط مراکز مجری رعایت گردد.

وی گفت: نظارت بر برنامه ریزی ها، اجرا، پایش و اعتبار سنجی مراکز مجری، بر عهده دانشکده های پرستاری و یا پرستاری مامایی مسوول می باشد.

دکتر حاجتی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: این ظرفیت ها که از طریق تفاهم نامه ها به دانشکده و دانشگاه ها و سپس به وزارت بهداشت اعلام می شود از مسیر شورای گسترش، گذر می کنند چرا که در شورای گسترش از پایش تخصصی برای هیچ دوره ای غفلت نمی شود.

به گزارش وب دا، وی با بیان اینکه پذیرش کارشناسان پرستاری از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد، یاداور شد: مرکز سنجش پزشکی تنها به عنوان هماهنگ کننده کار خواهد کرد و پذیرش فقط توسط سازمان سنجش کشور انجام می شود.
 
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)