مشاهده صفحه خانگی خانم فریده زرگانی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/128356   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   فریده
نام خانوادگی:   زرگانی
رشته تحصیلی:   شيمي
گرایش:   شيمي فيزيک
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خوزستان
شهرستان:   اهواز
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دفتر خدمات مسافرت هوایی 1388/06/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/04/01
 
واحد علوم و تحقيقات اهواز شيمي شيمي فيزيک فوق ليسانس  
1387/11/01
 
صنعتی شاهرود شیمی محض لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
مواد بازدارنده خوردگی VCI 1387/08/01
شبيه سازي ديناميک مولکولي- موضوع پايان ناممه 1388/03/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)