مشاهده صفحه خانگی آقای عباس خاک سفیدی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/130017   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   عباس
نام خانوادگی:   خاک سفیدی
رشته تحصیلی:   مهندسي منابع طبيعي
گرایش:   آبخيزداري
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   سیستان‌ وبلوچستان‌
شهرستان:   زابل
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشگاه زابل عضو هیئت علمی 1391/11/02
 
ادامه دارد
 
اداره حفاظت محیط زیست زابل رئیس ادراه 1391/09/25
 
1393/10/01
 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاش رئیس اداره 1389/08/01
 
1391/09/24
 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان وبلوچستان کارشناس مسئول حیات وحش و آبزیان 1388/07/15
 
1389/07/30
 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاش سرپرست اداره 1388/01/29
 
1389/07/30
 
اداره حفاظت محیط زیست زابل مسئول بخش محیط طبیعی 1386/01/27
 
1388/01/29
 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان زابل كارشناس 1383/12/27
 
1386/01/26
 
دانشگاه زابل- دانشكده ادبيات وعلوم انساني- گروه معارف كارشناس گروه 1382/07/01
 
1383/12/27
 
دانشگاه زابل- دفتر نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه زابل كارشناس فرهنگي 1382/07/01
 
1383/12/27
 
شرکت فنی مهندسی بهین دشت نیمروز عضو 1382/03/02
 
1384/07/02
 
مديريت آبخيزداري سازمان جهادكشاورزي استان سستان وبلوچستان-اداره آبخيزداري مديريت جهاد كشاوزي شهرستان نيكشهر كارشناس اداره آبخيزداري 1379/12/02
 
1381/07/02
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1387/04/04
 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي منابع طبيعي آبخيزداري فوق لیسانس  
1379/07/02
 
دانشگاه سيستان وبلوچستان - دانشكده منابع طبيعي زابل مهندسي منابع طبيعي مرتع و آبخيزداري لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
-ارزيابي شدت و ميزان فرسايش بادي با استفاده از مدل تجربي IRIFR در منطقه شمال سيستان- تحليل آمار دبي و رسوب ايستگاه هيدرومتري دوآب چالوس- تاريخچه و خصوصيات مدل فرسايشي RUSLE- انتخاب سناريوي برتر مديريتي اصلاحي جهت اجرا در حوزه آبخيز راميان گرگان-گرانولومتري و مورفوسکپي رسوبات سازندهاي دوران چهارم گرگان- پهنه بندي خطر روانگرايي در جنوب گرگانرود 1386/04/30
(نقش عمليات آبخيزداري در كنترل سيلاب- جلسه بحث كارشناسي)-(مطالعات هيدرولوژي و هواشناسي حوزه آبخيز آق تقه از زير حوزه هاي رودخانه اترك-پايان نامه كارشناسي)-(پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه صفي آباد گرگان)-(سيل و راهکارهاي مقابله با آن)-( ارزيابي عملکرد عمليات آبخيزداري حوزه آبخيز بافتان شهرستان نيک شهر) 1387/01/01
( تعيين مناسب ترين توزيع آماري تجربي و آناليز منطقه اي سيلاب با استفاده از نرم افزار SMADA در چند ايستگاه هيدرومتري استان گلستان)-( برآورد دبي آب از روش شيب، سطح مقطع در رودخانه توسکستان گرگان)-(محاسبه بارش، رواناب طرح و هيدروگراف واحدSCS در حوزه آبخيز اسفندک سراوان) 1387/01/01
- مقاله تعيين الگوي توزيع زماني بارش در استان سيستان و بلوچستان و پهنه بندي خطر سيل خيزي - مقاله اثرات خشکي آب رودخانه هيرمند بر مسايل زيست محيطي منطقه سيستان و تالاب هامون - مقاله تعيين الگوي احتمالاتي توزيع زماني بارش هاي رگباري در استان سيستان و بلوچستان- الگوی توزیع زمانی بارش در استان س و ب-مقایسه روشهای پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در ایستگاه سینوپتیک زابل 1387/12/21
مقاله ارزیابی اقتصادی انرژی تجدید پذیر زیست توده- مقاله اثرات اکولوژیکی خشکسالی بر تالاب هامون 1392/02/12
مقاله مطالعه اتنوبوتانی برخی گونه های دارویی منطقه سیستان 1393/06/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)