مشاهده صفحه خانگی آقای علی اصغر کلاهی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/148181   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   علی اصغر
نام خانوادگی:   کلاهی
رشته تحصیلی:   پزشکي اجتماعي
گرایش:   پژوهش و پيشگيري
مدرک تحصیلی:   فوق تخصص (پزشکی)
عضو بانک:   علوم پزشکی > پزشکی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://ak.sbmu.ac.ir  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی مدیر گروه دانشیار 1378/07/04
 
ادامه دارد
 
بیمارستان شهید مفتح ورامین پزشک عمومی مدیر بیمارستان 1374/06/01
 
1375/06/31
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1378/06/31
 
علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی اجتماعی فوق دکتری  
1374/05/31
 
علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی عمومی دکترای حرفه ای  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
1389/01/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)