مشاهده صفحه خانگی آقای رضا رضایاقوتی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/157600   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   رضا
نام خانوادگی:   رضایاقوتی
رشته تحصیلی:   مهندسي متالورژي و مواد
گرایش:   متالورژی صنعتي
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > متالورژی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خوزستان
شهرستان:   دزفول
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
خوزستان موتورسیکلت تگنسین خط تولید دوره 3 ماه 1387/10/01
 
1388/01/30
 
Samsung Financial Management Senior Accountant 1384/12/04
 
ادامه دارد
 
شرکت ایران غلتک تگنسین ازمایشگاه اسپکترومتری (کوانتومتری) 1383/11/20
 
1384/02/20
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1391/06/15
 
آزاداسلامي واحد دزفول مهندسی متالورژي و مواد متالورژی صنعتــي لیسانس  
1384/04/30
 
مرکزآموزش عالی فنی شهیدرجایی کاشان متالورژی ریخته گری فوق دیپلم  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)