مشاهده صفحه خانگی آقای علیرضا یاوری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/163281   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   علیرضا
نام خانوادگی:   یاوری
رشته تحصیلی:   علوم باغباني
گرایش:   فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   فارس
شهرستان:   شيراز
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1392/08/24
 
دانشگاه تهران علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دکتری تخصصی- شاغل به تحصیل  
1388/08/24
 
دانشگاه تهران علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  
1386/04/25
 
دانشگاه تبریز علوم باغبانی علوم باغبانی کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
Effect of mist, irrigation and plant density levels on rutin content of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) دانلود 1386/06/05
Physical properties of Tangerine دانلود 1386/11/14
بررسی ترکيبات شيميايی اسانس آويشن آذربايجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.- Shost) در رويشگاه¬های مختلف استان آذربايجان غربی دانلود 1387/03/25
Mass and Volume Modeling of Loquat (Eriobotrya japonica lindl.) Fruit Based on Physical Characteristics دانلود 1387/08/05
بررسی برخي خصوصيات بوم¬شناختی، ريختی و ميزان اسانس آويشن آذربايجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) دانلود 1388/04/19
مطالعه برخی عوامل بوم¬شناختی، ويژگی¬های ريختی، سطح پلوئيدی و ترکيبات اسانس آويشن کرک¬آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رويشگاه طبيعی استان آذربايجان شرقی دانلود 1388/06/14
Influence of Some Environmental Factors on the Essential Oil Variability of Thymus migricus دانلود 1388/07/16
بررسي تنوع ژنتيکي در بين و درون برخي از جمعيت¬هاي آويشن آذربايجاني (Thymus migricus) با استفاده از نشانگرهاي مولکولی RAPD دانلود 1388/09/16
Karyotypic Study on Some Populations of Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost دانلود 1388/11/16
Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost. from Iran دانلود 1388/11/16

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)