مشاهده صفحه خانگی آقای قباد گودرزی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/16460   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   قباد
نام خانوادگی:   گودرزی
رشته تحصیلی:   مهندسي برق
گرایش:   الکترونيک
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > برق
فنی مهندسی > مکانیک
فنی مهندسی > شیمی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   لرستان
شهرستان:   بروجرد
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
پتروشیمی اراک رئیس مهندسی مدیریت طرح و توسعه مهندسی و نظارت بر مهندسی پروژه های مدیریت طرح و توسعه 1392/09/01
 
1394/09/01
 
پتروشیمی اراک رئیس مهندسی برق و ابزاردقیق مهندسی و نظارت بر مهندسی در قسمت برق و ابزاردقیق 1386/09/01
 
1392/09/01
 
پتروشیمی اراک سرپرست تعمیرات ابزار دقیق ناحیه 3 ابزار دقیق 1381/05/14
 
1386/05/14
 
پتروشیمی اراک مهندس تعمیرات ابزار دقیق 1374/05/14
 
1381/05/14
 
پتروشیمی اراک تکنسین ارشد ابزار دقیق 1369/06/14
 
1374/05/14
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1379/05/01
 
دانشگاه آزاد اسلامی -اراک برق الکترونيک لیسانس  
1365/11/30
 
دانشگاه صنعتی شريف برق الکترونيک فوق دیپلم  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)