مشاهده صفحه خانگی آقای داود عزیزیان

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/179972   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   داود
نام خانوادگی:   عزیزیان
رشته تحصیلی:   مهندسي برق
گرایش:   الكترونيك/قدرت
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > برق
کشور:   ايران
استان/ایالت:   زنجان
شهرستان:   زنجان
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر مربي هيات علمي (تمام وقت) 1387/04/01
 
ادامه دارد
 
ايران ترانسفو محقق و پژوهشگر 1387/01/01
 
ادامه دارد
 
موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران محقق و پزوهشگر 1383/01/01
 
1386/12/29
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/01/01
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات مهندسي برق قدرت دکترا  
1384/08/02
 
دانشگاه زنجان مهندسي برق قدرت فوق لیسانس  
1382/06/31
 
دانشگاه زنجان مهندسي برق الكترونيك لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
انجام پروژه صنعتي - تحقيقاتي "مدلسازي حرارتي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني"، موسسه تحقيات ترانسفورماتور ايران - ايران ترانسف 1384/08/02
مقاله "مدلسازي حالت پايدار حرارتي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني"، PSC2005 1384/08/30
مقاله "تاثير عوامل مختلف بر روي توزيع دما در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني"، PSC2009 1385/08/01
تهيه و تدوين نرم افزار محاسبه جهش حرارتي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني، ايران ترانسفو 1385/12/29
مقاله "Analysis of temperature distribution in cast-resin dry-type" در Electr Eng آلمان 1386/01/18
مقاله "طراحي بهينه ترانسفورماتورهاي خشك با استفاده از الگوريتم ژنتيك"، ICEE2006 1386/02/01
انجام پروژه صنعتي "طراحي اولين نمونه ترانسفورماتورهاي تكفاز خشك"، ايران ترانسفو 1386/02/31
مقاله "تاثير بارهاي غير خطي بر توزيع دماي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني"، ICEE2006 1386/02/31
انجام پروژه صنعتي "طراحي اولين نمونه ترانسفورماتورهاي TRACTION خشك با ساختار لايه اي" در ايران ترانسفو 1386/07/30
انجام پروژه تحقيقاتي"بررسي كاهش هزينه در ترانسفورماتورهاي OVAL" 1386/12/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)