مشاهده صفحه خانگی آقای سید وحیدالدین رضوانی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/183319   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سید وحیدالدین
نام خانوادگی:   رضوانی
رشته تحصیلی:   مهندسي آب
گرایش:   آبياري و زهکشي
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   کرمانشاه
شهرستان:   كرمانشاه‌
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
مهندسین مشاور بندآب غرب کارشناس 1389/07/01
 
1390/05/31
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/12/15
 
دانشگاه کردستان مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد  
1387/06/17
 
رازی کرمانشاه مهندسی کشاورزی آب لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
ارائه مقاله با عنوان"مقايسه ي روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در شهرستان بيجار(مرکز توليذ غله استان کردستان)"در سومين همايش يافته هاي پژوهشي کشاورزی و منابع طبيعي غرب کشور 1387/12/13
ارائه مقاله با عنوان"مدل رياضي تعیین اقلیم به روشهای مختلف به زبان ویژوال بیسیک"در دهمین کنفرانس ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388/11/20
ارائه مقاله با عنوان"مقايسه روش پنمن مانتيث با نتايج سند ملي آب ايران در دو دشت نمونه در غرب ایران"در دهمین کنفرانس ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388/11/20
ارائه مقاله با عنوان"بررسی تغییرات اقلیم در دو دشت نمونه در غرب ایران"ر دهمین کنفرانس ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388/11/20
ارائه مقاله با عنوان"مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شهر همدان"در دهمین کنفرانس ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388/11/20
ارائه مقاله با عنوان "ارزیابی و واسنجي معادله‌هاي محاسبه ی تبخیر و تعرق مرجع در شهرستان سنندج" در نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران 1389/02/21
ارائه مقاله با عنوان "بررسی تأثیر پارامترهاي اقلیمي بر نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی" در نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران 1389/02/21
ارائه مقاله با عنوان "محاسبه تبخیر و تعرق گیاه با استفاده از روش سبال (SEBAL) در دشت میان دربند کرمانشاه" در نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران 1389/02/21
ارائه مقاله با عنوان "بررسی اثر دوره ی محاسباتی بر دقت تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شهرستان سنندج" در چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور 1389/02/22
ارائه مقاله با عنوان "طراحي سيستم هاي مختلف آبياري سطحي با استفاده از يک برنامه جدید کامپيوتري" در چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور 1389/02/22

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)