مشاهده صفحه خانگی خانم نیلوفر نجفی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/191977   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   نیلوفر
نام خانوادگی:   نجفی
رشته تحصیلی:   کشاورزی و صنایع غذایی
گرایش:   اصلاح نباتات
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
فنی مهندسی > نانو تکنولوژی
هنر > نوازندگی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   قزوین
شهرستان:   قزوين‌
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1392/07/20
 
دانشگاه آزاد اسلامی مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد  
1389/04/14
 
دانشگاه محقق اردبیلی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)