مشاهده صفحه خانگی خانم مریم عادل سحرخیز

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/198546   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مریم
نام خانوادگی:   عادل سحرخیز
رشته تحصیلی:   سنجش از دور
گرایش:   Active and Passive Satellite Remote Sensors
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
فنی مهندسی > هوا فضا
علوم انسانی > زبانهای خارجی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خراسان رضوی
شهرستان:   مشهد
آدرس اینترنتی: http://ae.linkedin.com...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
AccelTeam SDN BHD GeoSptial Analyst GeoSpatial Services 1391/06/11
 
1393/02/23
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/06/04
 
University Technology Malaysia REMOTE SENSING Radar Remote Sensing Master of Sience  
1385/06/04
 
Gorgan University Of Agricultural Science and Natural Resources Natural Resource Engineering Watershed Management Bachelor of Science  
1383/06/04
 
Birjand University Natural Resources Technology Natural Resources Associate Degree  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
• “Qanat, Water and Natural Resource Management by GIS” (Oct 2004), Submitted to GONABAD Develepment Conference in Gonabad ,IRAN, Field: GIS application, (in Persian). 1383/07/15
• “Qanat Spatial Organization in Khorasan Razavi Province” (May 2004), Submitted to QANAT National Conference in Gonabad ,IRAN, Field: GIS application, (in Persian). 1383/08/20
• “Analysis Base Resources of SARAKHS by GIS & RS” (Jan 2005), Submitted to SARAKHS Develepment Conference in Sarakhs ,IRAN, Field: GIS &RS application, (in Persian). 1385/10/15
• “Qanat Management in Khorasan Razavi Province By GIS&RS” (May 2005), Submitted to QANAT International Conference in Kerman ,IRAN, Field: GIS &RS application, (in English). 1386/02/15
RECOGNIZE AND MEASUREMENTS OBJECTS IN RADAR DATA USING FUZZY CLASSIFICATION AND RADAR BACK SCATTER, (in English). دانلود دانلود 1389/04/20
• “Applying GIS for soil erosion and sediment estimation by MPSIAC model (A case study: Balghoor watershed in Mashad ,IRAN )” ,(2007), Submitted to Tehran University Journal, Field: GIS application, (in Persian) 1389/06/04

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)