مشاهده صفحه خانگی خانم سیمین مسیحی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/200731   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سیمین
نام خانوادگی:   مسیحی
رشته تحصیلی:   کشاورزی و صنایع غذایی
گرایش:   مدیریت کشاورزی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خوزستان
شهرستان:   اهواز
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1391/11/25
 
آزاد واحد شوشتر مهندسی کشاورزی مدیریت کشاورزی فوق لیسانس  
1385/04/14
 
آزاد شوشتر مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
سرمایه گذاری دولتی وخصوصی و نقش آن در توسعه بخش کشاورزی 1389/12/14
اثر بیابان زدایی بر وضعیت اقتصادی-اچتمایی روستای ام الدبس شهرستان سوسنگرد استان خوزستان 1390/03/06
Valuation of the Water Pollution in Karun River (Case Study of Ahvaz City) 1391/06/11
بررسی ارتباط میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصول گوجه فرنگی تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان دزفول 1392/06/05
برآورد میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور کاهش آلودگی رودخانه کارون با استفاده از دو الگوی لاجیت و هکمن 1392/08/16
ارزشگذاری آلودگی آب رودخانه کارون 1392/09/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)