مشاهده صفحه خانگی خانم مهسا علیدوستی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/208799   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مهسا
نام خانوادگی:   علیدوستی
رشته تحصیلی:   مهندسی آب
گرایش:   کارشناسی ارشد-آبیاری و زهکشی
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
علوم پزشکی > پزشکی
هنر>موسیقی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   کرمان
شهرستان:   كرمان‌
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
مهندسین مشاور دانش گستر کارشناس ارشد طراحی و ارزیابی پروژه های آبیاری تحت فشار 1390/11/10
 
ادامه دارد
 
شرکت مهندسی درسا طراوت ---- طراحی و اجرای سیستم های آبیاری 1390/10/01
 
ادامه دارد
 
گروه مهندسین درآب کرمان کارشناس ارشد طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار 1390/02/30
 
1390/09/30
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1390/07/09
 
آزاد واحد کرمان آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد  
1388/04/09
 
شهید باهنر کرمان مهندسی آب کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)