مشاهده صفحه خانگی خانم لیلا رحیلی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/216170   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   لیلا
نام خانوادگی:   رحیلی
رشته تحصیلی:   زمین شناسی
گرایش:   مهندسی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه > زمین شناسی
فنی مهندسی > معدن
فنی مهندسی > عمران
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خراسان رضوی
شهرستان:   مشهد
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت آب کارشناس زمین شناسی و نقشه کشی و برآورد اجرائی 1389/11/01
 
ادامه دارد
 
شرکت آبراهساز شرق مسئول بخش gis و زمین شناسی و آبهای زیر زمینی تهیه گزارشات و بایگانی 1387/05/01
 
1389/10/30
 
شرکت آبراهساز شرق مسئول بخش نقشه کشی تهیه نقشه و طراحی تاسیسات سد 1384/05/01
 
1389/10/30
 
جهادکشاورزی خراسان رضوی بخش آبخیزداری کارآموز نرم افزار 1383/07/01
 
1384/02/30
 
شرکت کوهساق تربت حیدریه مسئول فنی معدن مسئول فنی معدن 1383/06/14
 
1384/05/14
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1390/06/29
 
علوم تحقیقات تهران زمین شناسی مهندسی مهندسی فوق لیسانس  
1383/04/29
 
مشهد زمین شناسی محض لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
• نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک و دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی، تهران،اردیبهشت 1391با عناوین: 1. شناسایی مناطق حساس به زمين لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)" مطالعه موردی:حوضه آبخیز سد زاکین" 2. مکانیابی ايستگاه های اورژانس و امداد شهری با استفاده از مدل سلسله مراتبی سیستم¬ها (AHP) در محیط( (GISمطالعه موردی: منطقه 14 کلانشهر تهران 1391/02/19
• دومین همایش ژئومتیک اشراق، بجنورد،خرداد1391با عناوین: 3. مکانیابی فضايي جرایم سو مصرف مواد مخدر در شهرستان مشکین شهر بااستفاده از سامانه اطلاعات مکانی 4. استفاده از مدلIndex overly maps و سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسایی مناطق واجد لغزش 5. : مدل های تحلیلی دومتغییره در پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از نرم افزارهایGIS 1391/03/15
• چهارمین همایش ملی زلزله، قزوین، مهر1391 با عنوان: 6. شناسایی خطر زمين لغزش حوضه آبخیز سد زاکین با استفاده از مدلAHPو سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 1391/07/01
• اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، اهواز، اسفند1391 با عنوان: 7. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)" مطالعه موردی:حوضه آبخیز سد زاکین" 1391/12/01
• دومین همایش ژئومتیک اشراق، بجنورد،خرداد1391با عناوین: 3. مکانیابی فضايي جرایم سو مصرف مواد مخدر در شهرستان مشکین شهر بااستفاده از سامانه اطلاعات مکانی 4. استفاده از مدلIndex overly maps و سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسایی مناطق واجد لغزش 5. : مدل های تحلیلی دومتغییره در پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از نرم افزارهایGIS 1392/02/20
• بیستمین همایش ملی ژئوماتیک درتهران، اردیبهشت 1392 با عناوین: 8. پهنه بندي خطر زمين لغزش بااستفاده از مدل Index overly maps وسامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 9. شناسایی مناطق واجد لغزش با استفاده از مدل های تحلیلی دومتغییره ارزش اطلاعاتی- تراکم سطح و استفاده از نرم افزارهایGIS 1392/02/20
• دهمين کنفرانس ملي تونل"فضاهاي زيرزميني و اهداف هزاره سوم"،تهران، آبان1392 با عنوان: 10. ارزیابی مسیر خط يک قطار شهری اهواز از دیدگاه زمین شناسی مهندسی 1392/08/15
• مجله علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با عنوان: 11. پهنه بندي خطر زمين لغزش سدزاکین بااستفاده از مدل Index overly maps و GIS 1392/08/15
• سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین،تهران، بهمن1392 با عناوین: 12. مکانیابی گمانه های اکتشافی استفاده از مدلسازیAHP و سامانه GIS 13. تکنولوژی GIS و مدل ارزش اطلاعاتی در پهنه‌بندی پتانسیل وجود آهن ( 1392/11/30
نشریه علمی-پژوهشی محیط شناسی دانشکدهمحيط زيست دانشگاه تهران ، دورة 40 ، شمارة 1، بهار 1393 ، صفحة 51-64 با عنوان: 14. کاربرد سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان‌یابی و تحلیل فضایی- مکانی آلودگی و منابع آلاینده‌‌های هوا در کلان‌شهر کرمانشاه 1393/01/30

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)