مشاهده صفحه خانگی آقای حسن باقری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/228580   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   حسن
نام خانوادگی:   باقری
رشته تحصیلی:   زیست شناسی
گرایش:   عمومي
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه > زیست شناسی
علوم انسانی > زبان و ادبیات فارسی
علوم دینی > علوم قرآنی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   قم
شهرستان:   قم
آدرس اینترنتی: http://qomzist3.blogfa.com  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
آموزش و پرورش دبير تدريس 1374/11/19
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1378/03/19
 
اراك دبيري زيست دبيري ليسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)