مشاهده صفحه خانگی خانم پردیس توسلی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/23189   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   پردیس
نام خانوادگی:   توسلی
رشته تحصیلی:   محيط زيست
گرایش:   آلودگيهاي محيط زيست
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی

فنی مهندسی > کامپیوتر
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
مدرس کامپیوتر 1392/11/12
 
ادامه دارد
 
مدرس زبان انگلیسی 1392/11/12
 
ادامه دارد
 
دالرترجمه شبکه مترجم 1390/02/17
 
ادامه دارد
 
شرکت مهندسی مشاور بهبود گستر پایدار کارشناس اداری و مالی - کمک حسابدار - مدیر وب سایت - کارشناس محیط زیست 1389/05/17
 
ادامه دارد
 
ستاد محیط زیست شهرداری همکار پروژه 1388/09/12
 
1389/02/12
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)