مشاهده صفحه خانگی آقای علی اکبر بهاری فر

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/23248   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   علی اکبر
نام خانوادگی:   بهاری فر
رشته تحصیلی:   زمين شناسي
گرایش:   پترولوژي
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   علوم پایه
کشور:   ايران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://iran-geology.blogfa.com...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی 1386/11/30
 
ادامه دارد
 
دانشگاه تربیت مدرس عضو مدعو تدریس دروس ماگماتیسم و دگرگونی ایران در دوره کارشناسی ارشد و پوسته قاره ای در دوره دکترا 1386/07/30
 
ادامه دارد
 
شرکت مهندسان مشاور همپا بهینه مدیر اکتشاف اکتشاف مواد معدنی 1376/08/20
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1383/06/17
 
تربیت معلم تهران زمین شناسی پترولوژی دکترا  
1376/07/27
 
تربیت معلم تهران زمین شناسی پترولوژی فوق لیسانس  
1370/11/30
 
بوعلی سینا همدان زمین شناسی محض لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)