مشاهده صفحه خانگی خانم ساناز حمیده خو

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/238719   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   ساناز
نام خانوادگی:   حمیده خو
رشته تحصیلی:   صنایع
گرایش:   ایمنی صنعتی
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > صنایع
علوم انسانی > زبانهای خارجی
هنر > نوازندگی
کشور:   ایران
استان/ایالت:  
شهرستان:  
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دفترفنی فرازین مدیر 1392/11/01
 
ادامه دارد
 
موسسه آموزشی طلوع مدرس دروس تدریس دروس آمارواحتمال - تدریس فیزیک دبیرستان 1388/03/01
 
1390/01/30
 
فراکنترل پویا مسئول کنترل کیفیت 1387/08/01
 
ادامه دارد
 
دانشگاه آزادسما پیمانکاررسمی دانشگاه آزاد کلیه فعالیت نشریاتی وچاپ وتکثیروتحقیقات دانشگاهی 1383/01/01
 
1387/01/01
 
شرکت دیسال مسئول time sheet زمان سنجی کارگران تولید 1382/02/10
 
1383/04/30
 
دانشگاه غیرانتفاعی کار مدیرمسئول نشریه کاران صنعت ناشرنشریه کاران صنعت 1377/06/20
 
1380/06/01
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1395/03/28
 
پیام نور زبان انگلیسی مترجمی زبان کارشناسی  
1382/06/25
 
دانشگاه غیرانتفاعی کار مهندسی صنایع ایمنی صنعتی کارشناس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)