مشاهده صفحه خانگی خانم ثریا مومیوند

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/241640   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   ثریا
نام خانوادگی:   مومیوند
رشته تحصیلی:   زیست شناسی
گرایش:   سلولی و مولکولی
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   علوم پایه > زیست شناسی

علوم پزشکی > پزشکی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
بانک اهدا کنندگان سلولهای بنیادی ایران مسئول امور داخلی 1390/02/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1397/10/03
 
تهران شمال سلولی و مولکولی سلولی و مولکولی دکترا  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)