مشاهده صفحه خانگی آقای سید احسان Seyyed Ehsan میرزاباقری برزی Mirzabagheri Barzi

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/247651   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سید احسان Seyyed Ehsan
نام خانوادگی:   میرزاباقری برزی Mirzabagheri Barzi
رشته تحصیلی:   DBA
گرایش:   مدیریت استراتژیک
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   مدیریت، مالی و بازرگانی > مدیریت
مدیریت، مالی و بازرگانی > اقتصاد
سایر تخصص ها
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://www.seeme.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مشاور اجرایی و راهبردی پاره وقت 1394/08/01
 
1394/12/29
 
موسسه اعتباری حافظ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هیئت موسس تمام وقت و پاره وقت 1389/03/18
 
1396/12/15
 
بانک آینده (مؤسسه مالی و اعتباری صالحین) معاون منابع انسانی و دبیر کمیسیون عالی منابع انسانی تمام وقت 1388/03/01
 
1389/07/13
 
شرکت آموزشی آرمان پیشگامان پاسارگاد قائم مقام و عضو هیئت مدیره پاره وقت 1387/12/01
 
1389/10/01
 
بنیاد تعاون بسیج کشور کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری پاره وقت 1387/11/12
 
1388/09/09
 
شرکت هلدینگ بین المللی ستاره سبز زاگرس مشاور عالی هیئت مدیره در امور بازرگانی و مطالعات راهبردی پاره وقت 1387/02/05
 
1391/10/15
 
شرکت بازرگانی ایوان مهاب مشاور اقتصادی و برنامه ریزی پاره وقت 1385/03/10
 
1390/06/20
 
شرکت بازرگانی هم اندیشان خط سبز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پاره وقت 1384/07/01
 
1388/08/01
 
بانک مهر اقتصاد ( مؤسسه مالی و اعتباری مهر ) در سمت های مختلف تمام وقت 1381/02/20
 
1386/07/30
 
بنیاد تعاون بسیج کشور مسئولیت های مختلف در امور منابع انسانی تمام وقت 1378/07/18
 
1381/08/19
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1391/09/26
 
خوارزمی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)