مشاهده صفحه خانگی خانم ایدا شهریاری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/249178   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   ایدا
نام خانوادگی:   شهریاری
رشته تحصیلی:   مهندسی کشاورزی
گرایش:   آموزش کشاورزی
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
هنر > نوازندگی
فنی مهندسی > کامپیوتر
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
آموزشگاه مسئول آموزشگاه 1392/01/14
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1390/12/20
 
دانشگاه سراسری زنجان مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)