مشاهده صفحه خانگی آقای سجاد باقری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/253614   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سجاد
نام خانوادگی:   باقری
رشته تحصیلی:   صنایع
گرایش:   صنایع
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > صنایع
فنی مهندسی > نفت
فنی مهندسی > معدن
کشور:   ایران
استان/ایالت:   آذربایجان‌ غربی‌
شهرستان:   اروميه‌
آدرس اینترنتی: http://www.irexpert.ir/?253614  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
- سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه - 1392/06/21
 
ادامه دارد
 
- سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه = 1391/10/09
 
1392/06/20
 
- مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه - 1390/02/01
 
1391/10/09
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/03/03
 
دانشگاه آزاد شیراز مهندسی صنایع مهندسی صنایع فوق لیسانس (پایان نامه)  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)