مشاهده صفحه خانگی آقای خشایار شفازند

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/260354   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   خشایار
نام خانوادگی:   شفازند
رشته تحصیلی:   کشاورزی
گرایش:   اصلاح نباتات
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
علوم انسانی > فلسفه
علوم انسانی > گردشگری
کشور:   ایران
استان/ایالت:   مازندران‌
شهرستان:   نوشهر
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت تعاونی آموزشی تولیدی نیک نامان دور اندیش مدرس نهال کاری 1392/07/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1392/11/22
 
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری کشاورزی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)