مشاهده صفحه خانگی آقای ghasem rahimi

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/271350   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   ghasem
نام خانوادگی:   rahimi
رشته تحصیلی:   مهندسی آب
گرایش:   آبیاری وزهکشی
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
فنی مهندسی > عمران
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خوزستان
شهرستان:   شوشتر
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
گروه عمرانی جهاد نصرحمزه مسئول اجرا اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1396/01/01
 
ادامه دارد
 
گروه عمرانی جهاد نصرحمزه مسئول اجرا اجرای شبکه آبیاری وزهکشی 1393/04/01
 
1395/12/29
 
شرکت مهندسین مشاور آب ورزان کارشناس دفتر فنی (کنترل پروژه) اجرای شبکه آبیاری وزهکشی 1391/06/01
 
1392/07/30
 
شرکت جهاد نصر کرمان مسئول اجرا ایستگاه پمپاژ و خط انتقالو شبکه آبياري تحت فشار 1388/03/01
 
1390/12/29
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1401/06/31
 
شهید چمران اهواز علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دکتری  
1391/11/11
 
آزاد اسلامی واحد شوشتر مهندسی آب آبیاری وزهکشی کارشناسی ارشد  
1387/11/30
 
جامع علمی کاربردی انتقال آب کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)